Diplomerad hästunderstödd coach

Detta är utbildningen för dig som själv vill använda hästar i arbete med att utveckla människor. Du har grundläggande kunskap om hästar och är coach, terapeut, pedagog eller motsvarande. Det du behöver för att komma igång med eller utveckla din verksamhet är kunskap och förmåga att använda samspelet mellan människa och häst till att effektivisera processen du vill hjälpa till med.

Praktiska övningar med hästarna varvas med reflektion och diskussion. Vi använder filmkameran som verktyg och analyserar vårt arbete. Färdighetsträning blandas med teori i ett upplevelsebaserat lärande. Hästarna både lugnar och utmanar. Utifrån deltagarnas behov växer kursen fram.

Kursen omfattar sex dagar uppdelat i tre fysiska träffar och det praktiska arbetet kombineras med digitalt material och inlämningar. Mellan de fysiska träffarna övar deltagarna med egna klienter. Handledning erbjuds via telefon och mejl. Processen blir kraftfull av att du får hjälp att bygga upp just det som du behöver hjälp med på hemmaplan. Sista träffen är den då du visar hur du kommer jobba, att du har kolla på det som krävs för att hålla god kvalitet i arbetet med hästarnas samspel.

Innehåll där hästen är samarbetspartner:

  • Coaching- och samtalsmetodik (individuellt och grupper)
  • Medvetenhet genom förändringsprocessen, ledarskap
  • Sensorisk perception och beslutsfattande
  • Kreativitet och problemlösning
  • Mål och visionsarbete

Innehåll som ger goda förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten med hästarna:

  • Hästen som medarbetare, arbetsmiljö, delaktighet, hästvälfärd
  • Miljö och anläggning, resurserna runt omkring
  • Företagande med häst, sälj, marknadsföring och kundbemötande
  • Kvalitetssäkring av arbetet med hästarnas samspel

Diplom utdelas till deltagare som fullföljer alla moment.

Plats

Vår unika anläggning på gården Frösviken i Vinköl utanför Skara samt i det virtuella klassrummet.

Kostnad

19 900 kr + moms per person. Boken ”Coachning med häst” ingår. Kostnad för luncher, fika och övernattningar tillkommer.

Datum

Kursstart: 24-25 augusti 2020 – är igång!

Nästa kurs planeras att starta i januari 2021.

Anmälan

Skicka ett meddelande via formuläret som finns under rubriken ”Kontakt” klicka HÄR – ange att det är kursen Diplomerad Hästunderstödd Coach du vill gå och din fakturaadress. Lägg gärna till en kort presentation av dig själv och varför du vill gå kursen.

Några röster från deltagare:

”Hästen ser vem du är innan du själv gör det… med hästens visdom och Sylvias hjälp att synliggöra den får vi svar som vi inte trott vara möjliga”

”Sylvias kurs satte nya perspektiv på hästens förmåga att vara en medarbetare till coachen. Bara det var en upplevelse i sig… ”

”Med brist på reflektionstid i vardagen hjälper Sylvia dig att skapa en känsla av tidlöshet med hästen. Så värdefullt!”

”Möter du motstånd i gruppen ibland? Sylvia visar hur hästen kan bekräfta vad som är utan att värdera”

”Kursen hjälper mig att bygga upp min affärsidé och att använda mina egna hästar till att fortsätta utveckla verksamheten. Det anade jag inte när jag startade. Magiskt!”