Föreläsningar

Ibland behövs en föreläsning, ibland en workshop – det beror på syftet. Tillsammans sätter vi upp ramarna för uppdraget, så att det blir rätt aktivitet just för dig och din grupp. Kontakta oss!

Exempel på föreläsningar:

”Samspelet mellan människa och häst” – den handlar om kommunikationen som grund i hästunderstödda tjänster och höja dess välfärd.

”Affärsmässig samverkan för hästunderstödda tjänster” – den handlar om branschutveckling och hur man kan sälja kvalitetssäkrad verksamhet i långa avtal tillsammans.

”Beyond Horsmanship” – den handlar om hur du kan stärka relationen med dig egen häst med hjälp av utvecklad kommunikation och samspel. Du når dina mål med hästen som partner.

”För hästens bästa!” – den handlar om hur vi genom utvecklad kommunikation och samspel kan stärka hästens delaktighet och höja dess välfärd.

Andra teman på föreläsningar är:
Coaching med häst – Varför hästar, det handlar ju om människor?
Leda sig själv och leda andra
Kommunikation och förändring
Kommunikation – rådgivning och påverkansarbete
Kommunikation – svåra samtal
Kommunikation – försäljning