Diplomerad Hästunderstödd Coach

Detta är utbildningen för dig som själv vill använda hästar i arbete med att utveckla människor. Utbildningen ger dig en kvalitetssäkring avseende hur du använder samspelet med hästen för att nå målen du har med din målgrupp.

 • Du har grundläggande kunskap om hästen som varelse.
 • Du har en definierad målgrupp och dina metoder för att jobba med dem utan häst. T.ex. är du coach, terapeut, pedagog eller annat.

Tack vare vårt samarbete med Hästvis ingår den digitala 21-datarskursen.

Praktiska övningar med hästarna varvas med reflektion och diskussion. Vi använder filmkameran som verktyg och analyserar vårt arbete. Färdighetsträning blandas med teori i ett upplevelsebaserat lärande. Hästarna både lugnar och utmanar. Utifrån deltagarnas behov växer kursen fram.

Kursen omfattar 3 fristående delar. De första 2 delarna är fysiska träffar där vi övar att använda samspelet mellan människa och häst. Dessa delar kan du gå för att du är nyfiken på samspelet mellan människa och häst och vill öva din förmåga.

Den tredje och sista träffen föregås av övningar hemma med egna klienter samt inlämning av skriftliga reflektioner som behöver godkännande för att du ska kunna få diplomet. Denna sista träff är också öppen för de som är diplomerade sedan tidigare och önskar fortbildning.

Innehåll där hästen är samarbetspartner:

 • Coaching- och samtalsmetodik (individuellt och grupper)
 • Kontakt, kommunikation och motivation
 • Medvetenhet genom förändringsprocessen, ledarskap
 • Sensorisk perception och beslutsfattande
 • Kreativitet och problemlösning
 • Mål och visionsarbete

Diplomering

Diplom utdelas till deltagare som fullföljer alla moment. Då kan du titulera dig som Diplomerad Hästunderstödd Coach.

Går du alla 3 delarna får du allt du behöver för att komma igång med eller utveckla din verksamhet till att bli kvalitetssäkrad avseende samspelet med hästen. Du får ny kunskap om samspelet med hästarna och du får träna din förmåga att använda samspelet mellan människa och häst till att effektivisera processen du vill hjälpa din kund med.

Handledning ingår via telefon, mejl och Teams. Processen blir kraftfull av att du får hjälp att bygga upp just det som du behöver hjälp med på hemmaplan. Sista träffen är den då du visar hur du kommer jobba, att du har koll på det som krävs för att hålla god kvalitet i arbetet med hästarnas samspel.

Kvalitetssäkringen bygger på att du dels genomför ett praktiskt prov (en session av coachning med häst, dag 2, kurs del 3) samt att du lämnar in godkänd dokumentation av områdena 1-3 definierade nedan. Du ska också genomföra minst 5 sessioner med egna klienter och lämna in godkända dokumentationer av HUR du använt samspelet med hästen vid dessa.

 1. Hästen som medarbetare – hästens arbetsmiljö, delaktighet och hur du garanterar hästens välfärd
 2. Miljö och anläggning – beskrivning av resurserna runt omkring, hur du garanterar säkerheten för alla inblandade
 3. Beskrivning och avgränsning av din målgrupp samt hur hästarna bistår när du hjälper dessa – det är för denna målgrupp ditt diplom kommer gälla

Plats

Vår unika anläggning på gården Frösviken i Vinköl utanför Skara

Kostnad

Del 1 – grundkursen (2 heldagar): 3 900 kr + moms inklusive digitala 21-datarskurs via Hästvis
Del 2 – färdighetsutveckling anpassat efter dina behov (2 heldagar): 3 900 kr + moms.
Del 3 – handledning, slutredovisning och diplomering (hemarbete samt 2 heldagar): 9 900 kr + moms.

Kostnad för förtäring och övernattningar tillkommer.

Erbjudanden:
Del 2+3 i kombination: 12 500 kr + moms.
Del 1+2+3 i kombination: 15 950 kr + moms

Datum för nästa omgång

Del 1 den 7-8 september 2024 (lördag-söndag)
Del 2 den 11-12 oktober 2024 (fredag-lördag)
Del 3 med diplomering, den 3-4 januari 2025 (fredag-lördag)

Anmälan och frågor

Kontakta Sylvia – klicka här! – skriv till vilket datum du vill anmäla dig och lite om din bakgrund. Varje del av kursen startar med minst 4 deltagare.

Några röster från deltagare:

”Jag har fått jättebra inspiration hur jag själv kan lägga upp mina tjänster och hur jag kan tolka hästen i arbetet. Toppen att även observera hur de andra i gruppen gjorde och alla samtal kring.”

”Väldigt bra med olika case då allt blir mer lättförståeligt och mer applicerbart på hur jag kan göra i min verksamhet.”

”Perfekt att kunna använda i min marknadsföring av tjänster samt hur jag ska tänka när jag profilerar mig. Jättebra att få ner skriftligt. Bra frågeställningar!”

”Samtalen och reflektionerna har varit till stor hjälp med att förstå tolkningen av samspelet. Jag har lärt mig sätta ord på de känslor som jag själv får med hästen, vilket också innebär att jag lättare kan sälja det till andra.”

”Rekommenderar! Även om du inte kommer jobba med det sen är den värdig varje minut.”

”Jag har lärt mig hur viktigt det är med kvalitetssäkring och etisk kod.”

”Hästen ser vem du är innan du själv gör det… med hästens visdom och Sylvias hjälp att synliggöra den får vi svar som vi inte trott vara möjliga”

”Sylvias kurs satte nya perspektiv på hästens förmåga att vara en medarbetare till coachen. Bara det var en upplevelse i sig… ”

”Med brist på reflektionstid i vardagen hjälper Sylvia dig att skapa en känsla av tidlöshet med hästen. Så värdefullt!”

”Också den inre resan tar stora kliv framåt.”

”Möter du motstånd i gruppen ibland? Sylvia visar hur hästen kan bekräfta vad som är utan att värdera”

”Kursen hjälper mig att bygga upp min affärsidé och att använda mina egna hästar till att fortsätta utveckla verksamheten. Det anade jag inte när jag startade. Magiskt!”

”Bra pedagogiskt upplägg!”