Diplomerad Hästunderstödd Coach

Detta är utbildningen för dig som själv vill använda hästar i arbete med att utveckla människor. Du har grundläggande kunskap om hästar och är coach, terapeut, pedagog eller motsvarande. Det du behöver för att komma igång med eller utveckla din verksamhet är kunskap och förmåga att använda samspelet mellan människa och häst till att effektivisera processen du vill hjälpa till med.

Praktiska övningar med hästarna varvas med reflektion och diskussion. Vi använder filmkameran som verktyg och analyserar vårt arbete. Färdighetsträning blandas med teori i ett upplevelsebaserat lärande. Hästarna både lugnar och utmanar. Utifrån deltagarnas behov växer kursen fram.

Kursen omfattar sex dagar uppdelat i tre fysiska träffar och det praktiska arbetet kombineras med digitalt material och inlämningar. Mellan de fysiska träffarna övar deltagarna med egna klienter. Handledning erbjuds via telefon och mejl. Processen blir kraftfull av att du får hjälp att bygga upp just det som du behöver hjälp med på hemmaplan. Sista träffen är den då du visar hur du kommer jobba, att du har kolla på det som krävs för att hålla god kvalitet i arbetet med hästarnas samspel.

Innehåll där hästen är samarbetspartner:

  • Coaching- och samtalsmetodik (individuellt och grupper)
  • Medvetenhet genom förändringsprocessen, ledarskap
  • Sensorisk perception och beslutsfattande
  • Kreativitet och problemlösning
  • Mål och visionsarbete

Innehåll som ger goda förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten med hästarna:

  • Hästen som medarbetare, arbetsmiljö, delaktighet, hästvälfärd
  • Miljö och anläggning, resurserna runt omkring
  • Företagande med häst, sälj, marknadsföring och kundbemötande
  • Kvalitetssäkring av arbetet med hästarnas samspel

Diplom utdelas till deltagare som fullföljer alla moment.

Plats

Vår unika anläggning på gården Frösviken i Vinköl utanför Skara samt i det virtuella klassrummet via Farming Academy´s Learnworlds.

Gå till Kurshemsidan Starting (learnworlds.com) och skapa en inloggning. Sök därefter efter kurserna genom att klicka på ”Lectures” och skriv in kursens namn i sökrutan.

FA-SP-3 Diplomerad Hästunderstödd Coach
FA-SP-2 Samspelet mellan människa och häst
FA-SP-1 E-bok Coachning med häst

Kostnad

Kursen ”Diplomerad Hästunderstödd Coach” kostar 1570 EUR per person. Digitalt material blir tillgängligt direkt vid betalning.

Kostnad för luncher, fika och övernattningar tillkommer.

Endast introduktionsdelen ”Samspelet mellan människa och häst” (grunderna i arbetet) kostar 380 EUR per person och E-boken ”Coachning med häst” kostar 22 EUR. Båda dessa blir tillgängliga direkt efter betalningen.

Håll dig uppdaterad och få inspirationer och reflektioner om förändringsarbete tillsammans med hästar – prenumerera på vår VIP-mejl! 

Datum för nästa omgång av fysiska träffar

Kursen med praktik och handledning som ger diplomering ”Diplomerad Hästunderstödd Coach”
* Träff 1 den 8-9 augusti 2022
* Träff 2 den 31 oktober-1 november 2022
* Träff 3 med diplomering, den 13-14 februari 2023

Anmälan och frågor

Du köper kurserna via kurshemsidan. Se länkar ovan.

Frågor ställer du till Sylvia genom att ta kontakt – klicka här!

Några röster från deltagare:

”Bra med digitalt material – lätt att gå tillbaka och se om och om igen.”

”Jag har fått jättebra inspiration hur jag själv kan lägga upp mina tjänster och hur jag kan tolka hästen i arbetet. Toppen att även observera hur de andra i gruppen gjorde och alla samtal kring.”

”Väldigt bra med olika case då allt blir mer lättförståeligt och mer applicerbart på hur jag kan göra i min verksamhet. Perfekt att kunna använda i min marknadsföring av tjänster samt hur jag ska tänka när jag profilerar mig. Jättebra att få ner skriftligt. Bra frågeställningar!”

”Samtalen och reflektionerna har varit till stor hjälp med att förstå tolkningen av samspelet. Jag har lärt mig sätta ord på de känslor som jag själv får med hästen, vilket också innebär att jag lättare kan sälja det till andra.”

”Jag har lärt mig hur viktigt det är med kvalitetssäkring och etisk kod.”

”Hästen ser vem du är innan du själv gör det… med hästens visdom och Sylvias hjälp att synliggöra den får vi svar som vi inte trott vara möjliga”

”Sylvias kurs satte nya perspektiv på hästens förmåga att vara en medarbetare till coachen. Bara det var en upplevelse i sig… ”

”Med brist på reflektionstid i vardagen hjälper Sylvia dig att skapa en känsla av tidlöshet med hästen. Så värdefullt!”

”Möter du motstånd i gruppen ibland? Sylvia visar hur hästen kan bekräfta vad som är utan att värdera”

”Kursen hjälper mig att bygga upp min affärsidé och att använda mina egna hästar till att fortsätta utveckla verksamheten. Det anade jag inte när jag startade. Magiskt!”