Hovarnas betydelse i coachningen

Att lyfta en hov – vad betyder det för dig?

Lyssna på Hov-sommarpratet med Mia Guldhov!

I detta sommarprat berättar jag om min syn på hästarna som varelser och vad det har för betydelse för jag hanterar mina medarbetare. Hur kan lyssnadet på hästen göra din förändringsprocess effektivare? Detta berättar och förklarar jag i denna intervju.

Medvetenhet, frivillighet och öppenhet. Det räcker med en häst för att uppleva – vad du gör med gåvorna från hästen är däremot ingen självklarhet. För att verkligen dra nytta av hästarnas visdomar kan du behöva träna praktiskt. Adekvat feedback och ledning bland tolkningarna och möjligheterna göra livet roligare och enklare. Varför göra det svårare än det behöver vara? Ta hjälp av en coach!

Att lyfta en hästs hov kräver något hos människan och det kräver något av hästen. Det är en situation som kan användas till mycket. I coachningen kan det bli en av många situationer där upplevelser skapas och som väcker känslor eller tankar som relaterar till den process vi jobbar med.

För den hästmänniska som har ansvaret för hästens hälsa och välbefinnande är kunskapen om och respekt för hästen som varelse oumbärlig. Det handlar om mycket mer än bara hovarna, men det blir utan tvivel lättare att utföra sitt jobb med hästens fötter om man förstår även den mentala biten och hästens väsen som flyktdjur. Du som jobbar som hovslagare eller tillhör dem som kratsar hovarna på en häst – detta Hov-sommarprat är till stor nytta för dig!

Läs mer om Mias arbete med den innovativa 3D-printade hovskon på www.guldhov.se