Mer hästar åt folket!

Behovet av att hjälpa människor att må bättre och klara jobb och utbildning är stort! Vården, skolan och omsorgen har stor nytta av gröna välfärdstjänster med häst, men också näringslivets alla ledare och arbetsgrupper skulle underlättas av att ta in hästar i sina processer. Alla människor behöver en häst då och då.

Branschen står inför den entreprenöriella utmaningen att ta sig över ”The Chasm”. Det behövs fler företag som driver hästunderstödd verksamhet i större omfattning är de gör idag och vi behöver utveckla affärsmässiga samarbeten för att kunna möta de stora kunderna.

Affärsutveckling för hela branschen

Vi på Frösviken var initiativtagare och ledare för projektet ”Nya jobb på landsbygden genom affärsmässig samverkan för att möta samhällets behov av hästunderstödda tjänster”, oktober 2021 till juli 2023. Inom projektet samverkade vi med entreprenörerna på Stallyckan och Kulabodan samt med Coompanion i Skaraborg.

Tillsammans med företag och organisationer i branschen bygger vi upp branschen genom att utveckla nya och stabila affärsmässiga relationer mellan kunder och leverantör av gröna välfärdstjänster med häst. Samtidigt ges fler människor möjlighet att ta del av hästarnas kraft. Fler arbetstillfällen kommer det också bli såklart!

Mera Häst ekonomisk förening (se mer nedan) är ett resultat av projektet. Klicka HÄR för att komma till rapporten från projektet: 1-mal2-Rapport-Lattlast.pdf

Har du behov av gröna välfärdstjänster med häst? Vill du erbjuda gröna välfärdstjänster med häst? Hör av dig!

Projektet finansierades delvis av EU.

Partnerskap

Sedan år 2010, då företaget SylviaKPersson startades, har vi sökt samarbeten. Syftet med samarbetena har varit att utveckla verksamheten här på Frösviken, men också att fler hästar ska få möjlighet att hjälpa fler människor.

Ett sätt att öka möjligheterna för människor att få hjälp av hästar är att fler företagare använder vår fina anläggning och duktiga coach-hästar. Därför söker vi aktivt efter partners för samarbete. Har Du en idé om hur Du skulle vilja jobba med Din målgrupp men behöver en anläggning med hästar? Ta kontakt med oss på Frösviken!

Nationella konferenser för hästunderstödda coacher

För att starta upp en affärsmässig samverkan mellan företag som erbjuder hästunderstödda tjänster arrangerade vi på Frösviken en konferens den 19-20 augusti 2020 (läs mer om den nedan). Det var den första konferensen i Sverige som fokuserade på coachning och målgrupperna som finns inom näringslivet och kräver andra kompetenser än vård-legitimerade professioner.

Syftet var att samla branschen som jobbar med ledarskaps- och organisationsutveckling eller med privat sektors behov av personlig utveckling, stresshantering och alla ”må-bra-och-nå-dina-mål”-aktiviteter.

Sveriges första konferens – augusti 2020

Vi var närmare 20 deltagare som samlades i en coronafri miljö på Frösviken. Hälften var företagare och resten forskare och representanter för olika organisationer. Vi höll till i ridhuset och höll noga avstånd för att hantera smittrisken. Vi använde hästarna aktivt i alla workshops. Insikterna var många!

Dokumentationen av allt som hände under konferensen finns här:

Ett direkt resultat av konferensen är gruppen ”Mer hästar åt folket!” på Facebook som startades. I den gruppen finns ett album med bilder vilka fint beskriver hur fin stämning vi hade. Effektiva samtal och högt i tak på många sätt. Du som vill medverka aktivt till syftet ”Mer hästar åt folket” är varmt välkommen att ansöka om att gå med i den. Sprid också gärna att den finns!

Föreningen Samspelet mellan Människa och Häst

Denna förening bildades i december 2021 och har till syfte att samla alla som har intresse av att använda eller utveckla samspelet mellan människor och hästar.

Du kan ha egen häst och vill utveckla din relation med din häst, eller du kanske inte har egen häst, men skulle gärna umgås med hästar och söker ett ställe med aktiviteter med hästar som inte är en traditionell ridskola. Då passar denna förening utmärkt för dig!

Du kan också vara entreprenör som erbjuder hästunderstödda tjänster eller vill göra det. Du kommer i denna förening att finna likasinnade och kunna utvecklas i det praktiska hantverket att avläsa och använda samspelet mellan människa och häst adekvat för att bli ännu effektivare i din yrkesutövning.

Mejla dina frågor eller synpunkter till foreningen.smmoh@gmail.com

Läs mer om föreningen på Facebook.

Mera Häst ekonomisk förening

För att möta större kunder där hästarna och anläggningen på en gård inte räcker till finns bolaget Mera Häst ekonomisk förening. Medlemmarna i denna förening driver företaget tillsammans kooperativt. Tillsammans säljer vi gemensamma uppdrag via till exempel upphandlingar och skriver underleverantörsavtal med medlemmarna för att kunna leverera nära kunderna och över hela landet.

Denna ekonomiska förening är resultatet av projektet vi drev 2021-2023 då underlagen för en affärsmässig mellanhand mynnade ut i detta företag. Vill du ha kontakt med Mera Häst ekonomisk förening? mejla hastunderstodd@gmail.com eller låt oss på Frösviken hjälpa dig. Lämna ett meddelande HÄR!

Branschutveckling i våra hjärtan

Verksamheten ovan bottnar i en stark drivkraft att utveckla inte bara vår egen verksamhet utan hela branschen. Vi vill addera till allt som andra aktörer gör. Vi vill inte konkurrera eller göra något parallellt, utan gör vad vi kan för att agera tillsammans, att allas engagemang tas till vara. Därför deltar vi regelbundet i nationella processer för att utveckla branschen.

Under 2021 har HUI Samverkanscentrum, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Organisationen för Hästunderstödda Insatser drivit en process i syftet att göra en aktionsplan för branschutvecklingen. De startade med en Hearing den 12 februari 2021. Vi var där och presenterade vår verksamhet och gav vår syn på framtiden, vad vi själva kan bidra med och vilka behov vi ser. Här är en länk till HNS sammanfattning av läget i branschen mars 2021 och här är en länk till min presentation vid hearingen.

I februari 2022 kommer handlingsplanen konkretiseras och då finns Projektet beskrivet ovan med som en viktig komponent i helheten. Intresseorganisationer kan inte skriva affärsmässiga avtal, men det kommer kunna skapas sådana genom det projekt som vi driver nu (se ovan). Föreningen vi bildat kommer också bli en kugge i det maskineri som vi nu tillsammans i branschen ska göra även ekonomiskt hållbart med långsiktiga avtal som gynnar alla.

Mer hästar åt folket!