Mer hästar åt folket!

Behovet i samhället är enormt! Vården, skolan och omsorgen har stor nytta av hästunderstödda tjänster, men också näringslivets alla ledare och arbetsgrupper behöver hjälp med sina processer. Alla människor behöver en häst då och då.

Marknaden är omogen, men genombrottet är nära. Branschen står inför den entreprenöriella utmaningen att ta sig över ”The Chasm”. Det behövs fler företag som driver hästunderstödd verksamhet i större omfattning är de gör idag och vi behöver utveckla affärsmässiga samarbeten för att kunna möta de stora kunderna.

Partnerskap

Sedan år 2010, då företaget SylviaKPersson startades, har vi sökt samarbeten. Syftet med samarbetena har varit att utveckla verksamheten här på Frösviken, men också att fler hästar ska få möjlighet att hjälpa fler människor.

Ett sätt att öka möjligheterna för människor att få hjälp av hästar är att fler företagare använder vår fina anläggning och duktiga coach-hästar. Därför söker vi aktivt efter partners för samarbete. Har Du en idé om hur Du skulle vilja jobba med Din målgrupp men behöver en anläggning med hästar? Ta kontakt med oss på Frösviken!

Nationella konferenser för hästunderstödda coacher

För att starta upp en affärsmässig samverkan mellan företag som erbjuder hästunderstödda tjänster arrangerade vi på Frösviken en konferens den 19-20 augusti 2020 (läs mer om den nedan). Det var den första konferensen i Sverige som fokuserade på coachning och målgrupperna som finns inom näringslivet och kräver andra kompetenser än vård-legitimerade professioner.

Syftet var att samla branschen som jobbar med ledarskaps- och organisationsutveckling eller med privat sektors behov av personlig utveckling, stresshantering och alla ”må-bra-och-nå-dina-mål”-aktiviteter.

Sveriges andra nationella konferens – 20 augusti 2021

Konferensen arrangeras av mig, SylviaKPersson, och Lena Åkesson, Nötbackens Terapi & Djurgård, i samverkan. Platsen är denna gång hennes gård Nötbacken utanför Enköping. Du som vill vara med att utveckla branschen, boka den 20 augusti 2021! För att få information först av alla direkt ner i mejlboxen – bli VIP hos oss på Frösviken.

Då HNS och OHI genom HUI Samverkanscentrum driver en process för att utveckla branschen och vi vill addera till detta, inte konkurrera eller göra något parallellt, kommer vi att göra vad vi kan för att agera tillsammans, att allas engagemang tas till vara.

Den 12 februari 2021 höll HUI Samverkanscentrum en Hearing för att göra en aktionsplan för branschutvecklingen. Vi var där och presenterade vår verksamhet och gav vår syn på framtiden. Både vad vi själva kan bidra med och vilka behov vi ser. Här är en länk till HNS sammanfattning av läget i branschen mars 2021 och här är en länk till min presentation vid hearingen.

Sveriges första konferens – augusti 2020

Vi var närmare 20 deltagare som samlades i en coronafri miljö på Frösviken. Hälften var företagare och resten forskare och representanter för olika organisationer. Vi höll till i ridhuset och höll noga avstånd för att hantera smittrisken. Vi använde hästarna aktivt i alla workshops. Insikterna var många!

Dokumentationen av allt som hände under konferensen finns här:

Ett direkt resultat av konferensen är gruppen ”Mer hästar åt folket!” på Facebook som startades. I den gruppen finns ett album med bilder vilka fint beskriver hur fin stämning vi hade. Effektiva samtal och högt i tak på många sätt. Du som vill medverka aktivt till syftet ”Mer hästar åt folket” är varmt välkommen att ansöka om att gå med i den. Sprid också gärna att den finns!

Frösviken Utveckling AB

För att möta större kunder där hästarna och anläggningen på Frösviken inte räcker till finns bolaget Frösviken Utveckling AB. Här tar vi in kvalitetssäkrade underkonsulter för att kunna leverera nära kunderna och över hela landet.

Vad kan vi på Frösviken göra för dig? Lämna ett meddelande HÄR!