Grupputveckling med häst

Klicka HÄR för att komma till en film där en grupp studenter jobbar med en häst. Beskrivning av vad som händer och varför finns under filmen.

Grupper får oss att må bra eller dåligt beroende av hur de fungerar. Det är sällan bra alltid och vi har en tolerans för att det emellanåt inte fungerar som vi önskar. Denna uthållighet behövs, men den döljer också brister och ineffektivitet. Potentialen finns i att komma åt detta mörkertal av kraft som finns i grupperna. Det är här hästarna gör skillnad.

I en värld där informationen flödar allt snabbare och globaliseringen ideligen skapar nya förutsättningar kan gruppmedlemmarna inte göra som de alltid gjort. De behöver ständigt hitta nya former för det gemensamma arbetet för att följa med i utveckingen.

Gruppcoaching eller workshops med häst är till för de grupper som vill öka effektiviteten i samarbetet och stärka relationerna. Vi bygger upp ett flöde av träffar som passar utifrån situationen ni vill förändra och vad ni vill uppnå.

Med en unik kombination av coachingpsykologi, modern filosofi och upplevelsebaserad inlärning med hästar kommer deltagarna att öka produktiviteten samtidigt som de mår bättre. Övningarna med hästarna genomförs från marken i grupp och enskilt. I arbetet med hästarna utforskar deltagarna sig själva, varandra och sina relationer. De får feedback på vad de vill, känner och tänker samtidigt som de bygger nya erfarenheter om sina förutsättningar. Synen på vad som är möjligt ändras.

Deltagarna utvecklar och förbättrar:

  • Den sensoriska perceptionen
  • enskilt och gemensamt beslutsfattande
  • den gemensamma kreativiteten
  • förmågan att lösa problem tillsammans
  • tydlighet och kommunikation
  • målfokus och vision

Hästarna är samtidigt realistiska och intuitiva. De tar sig an extrema utmaningar genom sitt sätt att bemöta varandra och sin omvärld. Med förtroende och respekt hanterar de effektivt relationer, konflikter och fara. Farorna för dagens grupper och gruppmedlemmar kan finnas i allt från snabba förändringar och globala partnerskap till förvaltningsstrukturer och hierarkiska system.

Ytterst är detta en process för att väcka den potential som finns i oss alla, i var och en och alla tillsammans. Att nå den tillvaro där varje gruppmedlem helhjärtat använder hela sin kapacitet till att uppnå gruppens gemensamma mål. Effektivitet är att utnyttja potentialen!

Utbildningsprogrammet vänder sig till den nya generationens ledare och deras grupper. Det är uppbyggt för individer, team och organisationer och anpassas efter era behov. Kontakta oss!