Strategiskt arbete med arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket om arbetesmiljölagen (AML) ”Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Detta arbete sker på många plan och kanske svårast är de sociala aspekterna. Vi vet att känslan av delaktighet är en del av arbetsmiljön, en del som också kräver att medarbetarna själva tar ansvar. Cheferna skapar strukturer för planeringsmöten, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal där syftet är att medarbetarna ska få utrymme att komma till tals och lyssna på varandra.  Men vad gör man när det inte räcker? Hur gör man för att alla ska ta plats och de som tar mycket plats tonar ner? Hur gör man för att de insatser som görs i organisationen och i den fysiska arbetsmiljön ska omsättas till reellt bättre arbetsmiljö och inte tas för givet?

En annan del av arbetsmiljön är hur cheferna mår. Hur jobbar ni strategiskt med deras arbetsmiljö?

För att få ett upplägg med hästar anpassat just för dina/era behov – Kontakta oss!