Privat coaching

Privatpersoner betalar 750 kr per timme för coaching. För att boka eller be om offert där vi anpassar upplägget helt efter dina behov – Klicka här!

Coachning är ett effektivt verktyg för personlig utveckling. Jag arbetar med positiv psykologi; målfokuserat och utifrån dina styrkor. Att hjälpa människor att utvecklas – veckla ut sig och närma sig sin fulla potential – är en kraftfull process. Den ger mig energi och mening.

Med respekt, integritet och transparens leder jag dig genom din process. Vi arbetar tillsammans i nutid för din framtid, med dåtid som resurs när den behövs. Allt vi gör och säger stannar mellan dig och mig.

Genom coachning ökar välfärden för dig som person. Din förmåga att uppnå det du vill stärks. Är du företagare handlar det ofta om ökad lönsamhet för att du ska känna dig mer tillfreds. Privat är det troligtvis andra saker som väger tyngre, att vara smärtfri eller sova gott. Prioriteringar och att fatta beslut är vanliga samtalsämnen. Vägen mot målet handlar alltid om förändring. Också då du vill påverka andra är det du själv och ditt uttryck som behöver förändras. Oavsett vilket målet är ökar coachingen din effektivitet.

Coachingen bygger på regelbundna träffar med stor integritet under en begränsad period. Träffarna varar ca 1 timma. Jag har tillgång till lokal i Skara, men passar det dig bättre någon annanstans ses vi där.

Vill du snabba på processen föreslår jag att du vid något tillfälle träffar en häst. De insikter du får i mötet med hästen påskyndar din förändring. Under rubriken Tjänster/Coaching med häst finns mer info och nedan finns en film om vad som hände när Lukas valde att möta hästen Molina.

Bandymålvakten Lukas vill bli bättre på att fokusera på det som är bra och släppa det som stör. Efter den inledande coachingen utan häst kom han fram till att det i grunden handlar om att säga ifrån och sätta gränser. Att känna sig ok oavsett vad andra kanske tänker om en. Övningen med hästen sattes därför upp utifrån att Lukas skulle få känna efter hur relationer kan ändras av att man är bestämd på olika sätt. Han var också uppmärksam på hur hans eget fokus påverkas av hur hästens feedback påverkade honom. Efterhand stärktes hans självkänsla och han lärde sig hur han kan tänka och känna för att få som han vill samtidigt som Molina ville vara med honom. Att hålla ifrån sig störande moment under match följer för Lukas samma mönster. Han beskriver sin upplevelse såhär:
”Jag upptäckte under samtalet med Sylvia att jag behövde stärka min känsla av att andra tycker det är ok att jag säger ifrån. Hästen var jättebra på att hjälpa mig hitta vilka tankar och känslor som i praktiken styrde mitt fokus. Övningarna med hästen har också gjort att jag kan säga nej till mig själv i tanken när störningarna kommer. Nu blir det väldigt mycket lättare att släppa det som hänt och fokusera på nästa anfall istället. Jag kommer nu att ha mycket lättare att göra mitt bästa i nuet. Ingen boll kommer in bakom mig!”