Privat coachning

Privatpersoner betalar 850 kr per timme för coaching. För att boka eller be om offert där vi anpassar upplägget helt efter dina behov – Klicka här!

Vi hjälper dig som vill utveckla din egen kommunikation eller lära dig hantera och skapa förändring. 

Coachning för att må bättre

Privatpersoner med olika diagnoser har stor nytta av coachning med häst. Här är några exempel på syften och mål man kan ha med att komma till Frösviken:

 • Stärka självkänslan genom att sköta, leda och förstå hästen.
 • Förbättra förmågan till samspel och kommunikation genom övningar med hästen från marken.
 • Förbättra förmågan till samspel och kommunikation genom övningar på hästens rygg i olika gångarter.
 • Öka initiativförmågan genom att själv styra hästen från marken och rida ut i skogen.
 • Utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor.
 • Personlig vård, lära sig förstå vikten av skötsel.
 • Utveckla självmedvetenhet, självskattning och självförtroende genom övningar med hästen från marken.
 • Väcka och utveckla motivation och entusiasm att prova nya saker.
 • Stärka känslan av självbestämmande genom att utveckla självledarskap i samspel med hästarna.
 • Utveckla självrespekt genom övningar där hästen respekteras.
 • Träna medveten närvaro och avslappning.

Coachning för personlig utveckling

Jag arbetar med positiv psykologi; målfokuserat och utifrån dina styrkor. Att hjälpa människor att utvecklas – veckla ut sig och närma sig sin fulla potential – är en kraftfull process. Den ger mig energi och mening.

Med respekt, integritet och transparens leder jag dig genom din process. Vi arbetar tillsammans i nutid för din framtid, med dåtid som resurs när den behövs. Allt vi gör och säger stannar mellan dig och mig.

Genom coachning ökar välfärden för dig som person. Din förmåga att uppnå det du vill stärks. Är du företagare handlar det ofta om ökad lönsamhet för att du ska känna dig mer tillfreds. Privat är det troligtvis andra saker som väger tyngre, att vara smärtfri eller sova gott. Prioriteringar och att fatta beslut är vanliga samtalsämnen. Vägen mot målet handlar alltid om förändring. Också då du vill påverka andra är det du själv och ditt uttryck som behöver förändras. Oavsett vilket målet är ökar coachningen din effektivitet.

Coachningen bygger på regelbundna träffar med stor integritet under en begränsad period. Träffarna varar ca 1 timma. Jag har tillgång till lokal i Skara, men passar det dig bättre någon annanstans ses vi där.

Vill du snabba på processen föreslår jag att du vid något tillfälle träffar en häst. De insikter du får i mötet med hästen påskyndar din förändring. Under rubriken Tjänster/Coaching med häst finns mer info.

Lukas möter hästen Molina

Bandymålvakten Lukas vill bli bättre på att fokusera på det som är bra och släppa det som stör. Efter den inledande coachningen utan häst kom han fram till att det i grunden handlar om att säga ifrån och sätta gränser. Att känna sig ok oavsett vad andra kanske tänker om en. Övningen med hästen sattes därför upp utifrån att Lukas skulle få känna efter hur relationer kan ändras av att man är bestämd på olika sätt. Han var också uppmärksam på hur hans eget fokus påverkas av hur hästens feedback påverkade honom. Efterhand stärktes hans självkänsla och han lärde sig hur han kan tänka och känna för att få som han vill samtidigt som Molina ville vara med honom. Att hålla ifrån sig störande moment under match följer för Lukas samma mönster. Han beskriver sin upplevelse såhär:
”Jag upptäckte under samtalet med Sylvia att jag behövde stärka min känsla av att andra tycker det är ok att jag säger ifrån. Hästen var jättebra på att hjälpa mig hitta vilka tankar och känslor som i praktiken styrde mitt fokus. Övningarna med hästen har också gjort att jag kan säga nej till mig själv i tanken när störningarna kommer. Nu blir det väldigt mycket lättare att släppa det som hänt och fokusera på nästa anfall istället. Jag kommer nu att ha mycket lättare att göra mitt bästa i nuet. Ingen boll kommer in bakom mig!”