Föreläsningar

Ibland behövs en föreläsning, ibland en workshop – det beror på hur målgruppen ser ut, vilket syftet är och vad det är som ska förmedlas. Tillsammans sätter vi upp ramarna för uppdraget, så att det blir rätt aktivitet just för dig och din grupp. Kontakta oss!

Exempel på föreläsningar:
Leda sig själv och leda företag
Kommunikation, rådgivning och påverkansarbete
Kommunikation, ledarskap och svåra samtal
Horse Assisted Education och Eqine Guided Coaching
Sociala Media – att samtala digitalt
Vart är du på väg och vill du dit?
Bli det du säger att du är