Ledarskapsutveckling med häst

Ledare hanterar dagligen osäkerheter, ständig förändring och höga nivåer av stress. I en värld där informationen flödar allt snabbare och globaliseringen ideligen skapar nya förutsättningar kan den nya generationens ledare inte göra som förr.

Coaching eller workshops med häst är till för dig som vill öka effektiviteten både i ledarskapet och i verksamheten. Vi bygger upp ett flöde av träffar som passar utifrån situationen ni vill förändra och vad ni vill uppnå.

Med en unik kombination av coachingpsykologi, modern filosofi och upplevelsebaserad inlärning med hästar kommer deltagarna att öka produktiviteten samtidigt som de mår bättre. Övningarna med hästarna genomförs från marken i grupp och enskilt. I arbetet med hästarna utforskar deltagarna sig själva. De får feedback på vad de vill, känner och tänker samtidigt som de bygger nya erfarenheter om sina förutsättningar. Synen på vad som är möjligt ändras.

Deltagarna utvecklar och förbättrar:

  • den sensoriska perceptionen
  • beslutsfattandet
  • kreativiteten
  • förmågan att lösa problem
  • tydlighet och kommunikation
  • målfokus och vision

Hästarna är samtidigt realistiska och intuitiva. De tar sig an extrema utmaningar genom sitt sätt att bemöta varandra och sin omvärld. Med förtroende och respekt hanterar de effektivt relationer, konflikter och fara. Farorna för dagens ledare kan finnas i allt från snabba förändringar och globala partnerskap till förvaltningsstrukturer och hierarkiska system.

Ytterst är detta en dag för att väcka den potential som finns i oss alla. Den ledare som helhjärtat använder hela sin kapacitet kan också plocka fram detta hos medarbetarna och bygga en fullt mänsklig organisation. Effektivitet är att utnyttja potentialen!

Utbildningsprogrammet, som denna workshop är en del av, vänder sig till Den nya generationens ledare. Det är uppbyggt för individer, team och organisationer. Våra internationella kolleger har gjort en video som visar hur det kan se ut. Den är 15 min lång. Klicka här för att komma till filmen.

Vi anpassar upplägget efter dina/era behov – Kontata oss!