Utbildning

Utbildning

Jag är husdjursagronom, jag har en Master of Science in Animal Husbandry. (SLU, examen 1996) Det innebär att jag kan mycket om djur som producerar livsmedel t.ex. kor och grisar – vad de behöver för att må bra och hur företagen kring dessa djur fungerar. I utbildningen ingår också hundar, katter och hästar. Anledningen till att jag valde denna utbildning var mitt intresse för djur och människor tillsammans. Det handlar både om hur vi umgås och hur vi är beroende av varandra. Utan djur skulle människan inte bli långvarig på vår jord.

Dessutom är jag certifierad psykologisk coach (KBC). Det betyder att jag kan mycket om hur man hjälper andra i sina processer. Eftersom min utbildning gick i London (distansutbildning med träffar i Göteborg, 2010) är det i det brittiska systemet och den brittiska föreningen för coacher jag automatiskt blev registrerad. Därmed är det också den Brittiska organisationen Institute of Leadership and Management som garanterar min kompetens. 

Mina certifikat

certifikat association for coaching certifikat ilm - institutet of leadership and management