Frösviken Utveckling – För dig som vill göra skillnad på riktigt

Frösviken Utveckling är ett samarbete som håller på att byggas upp av initiativtagaren Sylvia Persson tillsammans med Marko Paksuniemi, leg arbetsterapeut, och Kia Thomsen, leg fysioterapeut. Alla har vi erfarenhet av naturunderstödd verksamhet och drivs av att bidra till god hälsa – hos individen, företaget och samhället. 

Just nu: Vi vet vad vi vill göra och hur vi ska jobba. Vi kommer smyga igång med verksamheten under sista delen av 2018 för att rulla på ordentligt under 2019. Mer info kommer, men notera redan nu: Frösviken Utveckling, det är hit du ska vända dig när du vill göra skillnad på riktigt!

Vi kommer erbjuda en unik kombination av kompetenser till alla som vill må bättre! Alla arbetsgivare som vill bygga lönsamhet både på lång och kort sikt genom hälsa och engagemang hos personalen har hos Frösviken Utveckling de bästa möjligheter till nära och direkt hjälp.

Hästarna och de unika förutsättningarna på Frösviken, med konferenssalar, skog och trädgård, genomsyrar verksamheten och ökar effektiviteten i allt vi gör.

Vi gör det som behövs. Vi gör det direkt. Vi vet att vårt arbetssätt är effektivt. Vi utlovar resultat!

Tillsammans ger mer!

Har du frågor eller vill boka tid? Skicka oss ett meddelande:

Hur berörs SylviaKPersson av GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det här är för att skydda och respektera din personliga integritet, bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga.

Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register. Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina kunder. Det här gäller alltså även SylviaKPersson.

SylviaKPersson kommer att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

Vår policy är att alla som kommer hit eller har med oss att göra ska behandlas med respekt och hög integritet. Det gäller både djur och människor. Och det gäller i alla sammanhang, fysiska möten likaväl som på sociala medier eller i telefon.

Persondata såsom namn, adress, telefonnummer används endast för att kunna hålla kontakt och sköta verksamheten. Vi har inget särskilt register utan endast kontakter på Google och/eller Outlook. Därför kan vi inte göra något riktat utskick via mejl. Därför går vi ut såhär med info på hemsidan och notiser på sociala medier.

Bilder och filmer tar vi på sessioner endast för att deltagarna själva ska kunna utvecklas effektivare. Till detta används filmkamera och kameran i telefon. Ofta får deltagarna materialet i samband med sessionen, ibland några veckor efteråt. Vi sparar materialet på en extern hårddisk i händelse av att någon vill ha ut materialet i efterhand. Då vi har fått förfrågningar många år efter sessionerna raderar vi inte materialet förrän efter 10 år.

I den mån bilder eller filmer skulle bli aktuellt att använda i någon form av marknadsföring eller liknande, t.ex. på sociala medier, blir alltid deltagarna tillfrågade särskilt. De får också se materialet i sin färdiga form innan det publiceras och kan när som helst dra sig ur.

Samtycke och rätten att bli bortglömd
Genom att ha tagit del av denna information vet du hur vi tänker om integritet och hur vi arbetar. Du kan när som helst ta kontakt för att återta ett givet samtycke – vi tar bort allt eller de delar du vill omedelbart!

Du når oss på info@sylviakpersson.se eller telefon 0706968702.

Nystart, planering, målsättning och strategi

Det nya året har sannerligen rivstartat! Överallt är det mycket på gång och det känns konstruktivt och spännande. Blir 2018 året då du finjusterar ditt ledarskap och lyfter till nya nivåer?  

Var med oss i vår och lär dig förstå din personliga styrka och utveckla kraften i din icke-verbala kommunikation. Det finns ingen anledning att bränna ut sig! Det behöver inte vara jobbigt eller tröttande! Du ska orka hela vägen. Förändringar tar på krafterna och det ligger alltid oro och lite ångest i förändringarnas kölvatten. Se till att underlätta för alla inblandade! Ta hjälp av hästarna! 

Lönsamt är också hållbart. Det går inte snabbare att sätta upp de gemensamma målen här, MEN det kommer gå lättare att genomföra dem! Alla som är här när planerna läggs kommer garanterat att vara insatta i alla möjligheter och hot tack vare hästarnas uppriktiga markeringar av svagheter och styrkor. Strategierna ni jobbat igenom här är förankrade i var och en och genomlysta av hästarnas ärliga feedback. Ingen kommer undan med uttalanden som görs för att de förväntas eller löften som inte kommer kunna hållas. Hästarna tar fram era värdegrunder utan att ni behöver lägga tid på det! Ni gör det ni ska. Samma agenda som om ni vore hemma på kontoret, men ni gör det på Frösviken med hästarna och med mig som guide. Samma tidsåtgång, en annan plats och ett nytt arbetssätt. Er kommunikation om det ni beslutat om kommer fortsätta i hästarnas icke-värderande och genuina anda för hästarna lever kvar i era erfarenheter. Ni kommer vara effektivare framöver och ni kommer må bättre. Förädnringsångesten lättar. Oron att inte hinna med blåser bort. Mindre stress, mer kreativitet och fokus. Ett hållbart och effektivt yrkesliv – det är lönsamt på riktigt!

-Håller hästarna verkligen vad du utlovar?
-Ja, hästarna levererar alltid. Eftersom de är hästar, reagerar de också som hästar – direkt och utan förutfattade meningar. Och du har mig med som guide när det gäller att tolka deras budskap. 

Du har inget att förlora! 

Ta chansen att lyfta din verksamhet till en annan nivå! Öppna workshops to 8 februari, to 8 mars,  ons 11 april, ti 8 maj och må 18 juni. Klicka HÄR för bokning!

Välkomna! 

Sylvia

En bok om hur hästar gör skillnad

Nu skriver jag en bok!

Hästar visar människorna vägen till effektivt beslutsfattande och ett bemötande som genomsyras av naturens kraft och värdighet. Respekt och lönsamhet hanteras samtidigt. Förändringen sker i stunden och hästarna går genast vidare till att öva in de nya beteendena. Autentiskt, personlig och situationsanpassat blir ditt ledarskap medan du koncentrerar dig på mål och budget. 

Dessa komplexa företeelser kommer beskrivas i boken som nu är på gång! 

Har du idéer eller vill bidra är du varmt välkommen att höra av dig!

Hälsningar

Sylvia

#metoo Vad gör du för att göra skillnad?

#metoo 

Reaktionerna är många och varierade, men ingen har undgått att se det. Budskapet är att vi har mycket att göra för att uppnå jämställdhet på riktigt. Det gäller i alla delar av samhället. Slott och koja. Sport och kultur. Skola och arbetsliv. Stora företag och små firmor. Överallt händer det som inte borde hända. Överallt tar vissa personer för sig på andras bekostnad. Men lösningen behöver varken vara svår eller dyr!

Här på Frösviken jobbar vi med ledarskap- och organisationsutveckling och vi har alltid ett jämlikt bemötande. Vi jobbar med kundernas behov av förändring, målinriktat och professionellt. Vi använder hästarna för att skapa situationer för lärande där vi går på djupet i vårt mänskliga väsen. Hästarna tar vårt medvetande ända in utan att trampa över gränsen för din integritet. Hästarna visar oss hur man ger icke-värderande feedback och de bemöter alla utifrån den de är just här och nu. Alla möts med den respekt de förtjänar man/kvinna, ung/gammal, VD/sekreterare… Alla språk är förståeliga för hästarna. De hjälper dig att sätta ord på det som är svårt och de ser till att förmedla det som inte går att sätta ord på. Vi jobbar mot de mål ni behöver jobba med och ni får värdegrundsarbetet på köpet!

Fönstret är öppet! #metoo har sett till att nu kan vi jobba med det som innan varit tabu eller inte riktigt motiverat att ta tag i. Nu vet vi. Jämställdheten behöver tas på allvar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart samhälle. Tänk vilken kraft vi kommer frigöra om alla personer bemöts respektfullt! Tänk vilken effektivitet vi skulle uppnå! Och tänk hur bra vi alla skulle må samtidigt!

Varmt välkomna att boka tid! Du har inte råd att missa chansen! Tillsammans gör vi skillnad!

Vinsten med att tala hästarnas språk

Jean François Pignon, mannen som kan tala med hästar, beskriver hästarnas värld: “… a total silent world of senses that we don’t use as humans…” Det stämmer! Vi använder visserligen detta sätt att kommunicera, men vi är inte medvetna om när och hur. Och vi ignorerar oftast signalerna vi tar emot. Vi använder det inte så som vi skulle kunna!
Explicit beslutsfattande och situationsanpassat ledarskap är beroende av denna förmåga att förstå sin omvärld. Hur ska man annars hinna med alla perspektiv och konsekvenser i en informationstät och föränderlig värld? Hästarna är då våra läromästare. På Frösviken är hästarna utvalda och tränade att möta människor just i detta av avseende. Välkomna!

#ledarskap #lönsamhet #måbrapåjobbet #hållbartarbetsliv #effektivochkreativ #frösviken #sylviakpersson #coachingmedhäst #equineguidedcoaching #horseassistedleadeship #kommunikation #kreativitet #innovation #integritet #hästargörskillnad #hästariskolan #nådinamål #föränding #arbetsglädje

SylviaKPersson i Bättre Nyheter!

Journalisterna på Bättre Nyheter – Goda nyheter har skrivit om mig och verksamheten och hästarna. De har velat tapetsera Facebook och nätet med kvinnliga entreprenörer på internationella kvinnodagen och de valde bl.a. SylviaKPersson som del i denna satsning. Det känns gott att bli utvald på det sättet och få bidra till något som jag tycker är viktigt. Jämställdhet.

De har verkligen lyckats få fram känslan av hur vi arbetar på Frösviken. Att vi jobbar målfokuserat, att miljön är härlig och att hästarna är Fantastiska. Tack Erik! (journalisten som gjorde intervjun)

HÄR är en länk till artikeln på deras webbsida.

Blåsväder på Frösviken – Inget problem!

Det är många som frågar om vår spektakulära konferenshall (ridhus). Hur är det när det är oväder ute? 

Det är innovativt att ha tre hela väggar med perforerad plåt och ingen sarg vilket är brukligt i ridhus. Man ser ut på dagen och man ser in när det är mörkt ute.

Att förmedla en känsla med ord har sina begränsningar. Ett sätt att bistå till det jag vill förmedla med detta inlägg är att ge er en film. Med ljud och rörlig bild ökar förståelsen. Klicka HÄR för att komma till vår Youtube-kanal. Där finns nu en film jag spelade in den 22 februari 2017, en riktig blåsdag. Film från oväder med nederbörd får vi återkomma med.

Den som vill är varmt välkommen att boka tid för att komma hit och uppleva klimatet i hallen själv. Inget skapar förståelse så mycket som upplevelsen! Detsamma gäller min andra innovation – den med att använda hästarna i coachingen. Genom att läsa eller höra om det kan man bilda sig en uppfattning, men att verkligen förstå kräver erfarenhet. Boka tid och prova!