Samarbeten

Anläggningen på Frösviken passar för alla typer av hästunderstödda insatser. Coacher och ledarskapsutvecklare som har kunder, men inte hästar eller anläggning är varmt välkomna att hyra in sig här. Vi samarbetar gärna.

Företag eller organisationer som har personal som önskar jobba med hästar för att lättare och snabbare nå målen i verksamheten är varmt välkomna att samarbeta med oss på Frösviken. Det kan röra sig om till exempel rehabilitering, terapier, daglig verksamhet eller pedagogiskt arbete. Här finns hästar och anpassade utrymmen, närhet till naturen och gården som resurs. Vi löser det mesta tillsammans.

Potentialen är stor när det gäller att utveckla människor med hästar, djur och natur. Tänk dig ett näringsliv där alla anställda presterar på topp hela dagen, engagerade och kreativa varje dag. Inga utbrända och ingen mobbing. Det skulle leda till god lönsamhet på både kort och lång sikt. Tänk vad skattemedel som skulle sparas och tänk hur effektivt näringslivet skulle vara!

Om företag och organisationer använde hästarna i det ordinarie arbetet istället för att ta till det som en sista utväg när inget annat fungerar skulle Frösviken inte räcka till. För att klara att komma samhället till mötes krävs samverkan med fler gårdar. Till detta har vi bolaget Frösviken Utveckling AB och tar in underkonsulter med kompletterande kompetenser och/eller andra gårdar vid behov.

Är du nyfiken eller intresserad? Hör av dig! Lämna ett meddelande HÄR!