Mer hästar åt folket!

Sedan år 2010 då företaget SylviaKPersson startades har vi sökt samarbeten. Syftet med samarbetena har varit att utveckla verksamheten här på Frösviken, men också att fler hästar ska få möjlighet att hjälpa fler människor. Behovet i samhället är enormt! Vården, skolan och omsorgen har stor nytta av hästunderstödda tjänster, men också näringslivets alla ledare och arbetsgrupper behöver hjälp med sina processer. Alla människor behöver en häst då och då.

Marknaden är omogen, men genombrottet är nära. Branschen står inför den entreprenöriella utmaningen att ta sig över ”The Chasm”. Det behövs fler företag som driver hästunderstödd verksamhet i större omfattning är de gör idag och vi behöver utveckla affärsmässiga samarbeten för att kunna möta de stora kunderna.

Partnerskap

Ett sätt att öka möjligheterna för människor att få hjälp av hästar är att fler företagare använder vår fina anläggning och duktiga coach-hästar. Därför söker vi aktivt efter partners för samarbete. Har Du en idé om hur Du skulle vilja jobba med Din målgrupp men behöver en anläggning med hästar? Ta kontakt med oss på Frösviken!

Konferensen 19-20 augusti 2020

För att starta upp en affärsmässig samverkan mellan företag som erbjuder hästunderstödda tjänster arrangerade vi på Frösviken en konferens. Syftet var att samlas i branschen och ta avstamp för framtiden.

Vi var närmare 20 deltagare varav hälften företagare. Vi hade också forskare och representanter för olika organisationer med. Vi höll till i ridhuset och höll noga avstånd för att hantera smittrisken. Vi använde hästarna aktivt i alla workshops. Insikterna var många!

Dokumentationen av allt som hände under konferensen finns här: (varje punkt ska bli en länk till mer information, kommer snart!)

Bilder finns i ett album, klicka HÄR! (länk kommer!)

Ett direkt resultat av konferensen är gruppen ”Mer hästar åt folket!” på Facebook som startades. Du som vill medverka aktivt till syftet är varmt välkommen att ansöka om att gå med i den. Sprid också gärna att den finns!

Frösviken Utveckling AB

För att möta större kunder där hästarna och anläggningen på Frösviken inte räcker till finns bolaget Frösviken Utveckling AB. Här tar vi in kvalitetssäkrade underkonsulter för att kunna leverera nära kunderna och över hela landet.

Vad kan vi på Frösviken göra för dig? Lämna ett meddelande HÄR!