Category Archives: Nyheter

Att det är stressigare att vara chef än medarbetare är ingen nyhet. Det ingår i rollen och det är inte mer än rätt då de har bättre betalt. Eller? Vill vi ha ett samhälle där man förväntas jobba sönder sig? Nej, såklart inte! Vi vill att alla kommer till sin rätt, trivs och jobbar effektivt med eget driv och engagemang. Då behöver cheferna med sitt beteende visa vägen! 

Vissa hävdar att ledarskapet behöver förbättras andra att fler personer behöver anställas. Samtidigt är det jobbigare för chefen ju fler hen har under sig. Oavsett vilken åsikt man har i frågan om antalet anställda och hur platt organisationen bör vara är chefen fortfarande den förebild som med sitt eget beteende präglar organisationens syn på hälsa och effektivitet.

Chefen äger frågan om vilka insatser som ska prioriteras. Om hälsa vore viktigt skulle detta inte vara något problem, men cheferna har inte tillräckligt med utrymme för att ta hand om varken sig själva eller medarbetarna. Hade de upplevt detta utrymme skulle vi inte ha de sjuktal och stressproblem som vi har i samhället idag. Stressen sänker lönsamheten. 

Slutsats: Det cheferna behöver är att jobba samtidig som de hanterar stressen och skapar ett arbetsklimat som tar hänsyn till långsiktiga effekter såsom hälsa. En lösning är att komma till Frösviken!

Frösviken är en plats där man får tillfälle att varva ner utan att tappa fokus på uppgiften. Det går snabbt. Med hästarnas hjälp kommer man in i ett stressreducerat tillstånd direkt efter första uppvärmningsövningen. Vi upphör aldrig att fokusera på jobbet som ska göras. De som kommer hit tar med sig sitt jobb. Det är därför de är här. Vi utgår hela tiden ifrån nuläge och vision/mål. Genom samtalen och övningarna som sker i en lugn och harmonisk miljö tillsammans med hästar sätter sig erfarenheten i kroppen, känslan och intellektet samtidigt. De nya insikterna fastnar i alla delar av deltagarnas medvetande och det är den bästa grogrunden för implementeringen i det dagliga värvet. På Frösviken ges kurser och workshops som gör skillnad lång tid efter att insatsen genomförts.

dnn2-2012dnn1-2012dnn4-2012

Mer forskning: “Varje möte resulterar i en förändring”

Hästen utgår från att relationen redan finns när den möter en annan person, en annan häst eller en människa eller annat djur. Den relationen djupnar med tiden, men den finns där från första stund. Beroende av vad båda parter i mötet önskar utvecklas relationen genom hur individerna kommunicerar med varandra. Varje möte är unikt! Varje möte resulterar i en förändring!

Det handlar enligt denna studie inte bara om att hästarna speglar människorna, utan de är själva aktiva och driver med egen vilja relationen åt det håll de anser önskvärt. Situationerna av ömsesidighet är gynnsamt för både häst och människa. Dessa stunder beskrivs av människorna som fyllda av glädje och njutning. En sådan kontakt har både fysiska och terapeutiska egenskaper för både hästarna och människorna.

I min verksamhet är hästarna utvalda och tränade att möta människor och svara utifrån hur de ser på världen. Även om alla hästar svarar individuellt på människornas kommunikation passar inte alla hästar som coacher. De behöver vilja jobba med människor och vilja bidra till deras utveckling. Och som jag ser det behöver de hållas på ett sätt att de kan hjälpa varandra med känslor som sitter kvar efteråt. Hästarna behöver få hjälp att lära sig strategier att inte “ta jobbet med sig hem”. Vi ser till att de får tydlighet i situationerna, när det är jobb och när det är fritid. Vi ser till att de får goda förutsättningar att vara helt fria när de är lediga.

Vill du veta mer om hur det fungerar här på Frösviken? Hör av dig! Klicka här!

Länk till rapporten: Klicka här! Länk till artikel om resultatet: Klicka här!

Molina och Sylvia 1

“Co-being as intra-acting describes how horse and human meet and change as a result of their meeting.”

Forskningen gör nya framsteg

Det vi på Frösviken redan vet – att hästar kommunicerar med de människor som lyssnar – har nu verifierats av forskningen. Läs mer, klicka här!

Hästarna gör vad som behövs för att människorna ska förstå. Det är samma förutsättningar som gäller när vi människor talar med varandra. Lyssnar inte den andre gör vi saker för att få uppmärksamhet, ibland även dumma saker. Hästarna känner när de har kontakt och när det är värt att sända ut ett budskap. Den ordlösa kommunikationen är lika mycket känsla, energinivå och fokus som rörelser. I detta avseende är vi väldigt lika, hästar och människor.

Vägen till personlig, social och global känsla av sammanhang

Stämningen har vi inom oss själva och emellan oss. Den kan vara stark eller svag och kännas bra eller oroande. Den har många färger eller texturer och den sitter på olika ställen i kroppen. Dina känslor kan te sig på många sätt. Bara din fantasi sätter gränsen för dina beskrivningar. Hur du känner är i ett ständigt flöde och de påverkar ditt beslutsfattande och dina beteenden. Tänk att strategiskt kunna välja vilken sinnesstämningen du är i för varje stund! Hur effektivt skulle du då nå dina mål?

Sinnesstämningarna sprider sig. Du både tar emot och sänder ut. Hela tiden utbyter vi energier med varandra och omgivningen. Vi gör det oavsett om vi vill eller inte. Tar du ansvar för vad du sänder ut? Hur påverkar du egentligen din omgivning?

Energierna sprider sig som ringar på vattnet. På så sätt bygger vi tillsammans vår tillvaro. Alla har det inom sig. Alla kan rikta sin kraft åt olika håll. Det företag, den familj, som kan använda sina krafter tillsammans kommer lyckas bäst.

Ta första steget! Kom till Frösviken!

HeartMath Institute forskar på energier från hjärtat och hur hjärta och hjärna samverkar. De förklarar sammanhangen i en film. Den är ca 7 min lång och du finner den via denna länk. Klicka här!

Framtiden är här!

Förändringens vindar blåser över Frösviken. Här får ni en uppdatering. Vi hoppas att ni ska se hur vi försöker leva som vi lär. Kanske kan ni se paralleller med saker i er egen verklighet?

Detta har hänt:

En av våra medarbetare, Lyster, betar numera på de evigt gröna ängarna. Han var med om en olycka för många år sedan och kom till oss för att inte behöva belastas i fysiskt arbete. Han har fungerat utmärkt som coach! När det är dags att ta bort en häst kommer alltid plötsligt och för oss på gården blev hans bortgång omvälvande. När ska vi människor låta våra djur leva och när är det dags att låta dem dö? Svaret på dessa frågor påverkar också hur vi ser på relationer och företeelser i övrigt. När är det dags att lämna det gamla och göra plats åt det nya?

Ge dig tid att känna efter – vad är viktigt egentligen? Det var ett av Lysters budskap. Det var väldigt tydligt för oss som var kvar. Sista tiden tillsammans med Lyster skapade just det utrymme för reflektion som behövdes.
Samma dag som han var borta blev det också självklart att jag skulle säga upp mig från min halvtidstjänst vid Sveriges Lantbruksuniversitet direkt. Vad fanns att vänta på?

Ingen kan ersätta Lyster som person och vän, men många kan ersätta hans plats som coach i mitt företag. Allys Joy har kommit till oss på provanställning. Hon ska få prova på att jobba med coachingen och hon tar plats i flocken så de andra medarbetarna inte behöver känna sig ensamma. Vi har fått låna henne av grannen.

Vi har under hösten planerat för en ridhall/konferensanläggning för möten mellan människor och hästar. Nu är grävaren igång med förberedelserna och avtalet är skrivet med leverantören. Tak över huvudet är en kvalitetssäkring. Hästarna och jag kan coacha i alla väder, men att stå ute i regn hämmar upplevelsen av insikter och erfarenheter. Till hösten kan vi ta emot i alla väder!

Allys Joy april2016

Allys Joy har just rullat av lite vinterpäls och inväntar nu kunderna. Hon har sprungit in mycket pengar på travet och sedan haft flera föl. Det är en fantastiskt godhjärtad häst som gärna vill ha kontroll på omgivningarna.

Lyster mars2016

Vila i frid älskade Lyster!

Nå budget OCH minska psykisk ohälsa – går det?

Ja, jag hävdar att det går!

Från och med 31 mars har cheferna ett större ansvar för att minska psykisk ohälsa på sin arbetsplats.

Cheferna har ansvaret, både för sina medarbetare och sig själva. Att leda sig själv som chef är precis lika viktigt som att leda andra.

Engagemang och kunskap är viktigt men leder inte till att människor gör rätt saker. Vad vi utbildar i är en sak och vad vi gör är en annan. Säg att vi skickar människor i utbildning – men när de kommer tillbaka vet alla att om de inte når sin budget får de skit för det. Då kommer folk fokusera på att nå sin budget och inte på det vad de lärde sig på kursen. Att endast utbilda leder inte till målet utan kanske snarare till ökad stress. Insatserna för god arbetsmiljö blir istället en extra pålaga.

Ska man få det att funka måste man få konsekvensystemet att hänga ihop. Folk gör det de känner uppskattning för. Frågar min chef om jag har gjort som jag lärt på kursen så kommer jag att göra det. Jag vill ju inte att chefen ska behöva fråga igen. Samtidigt måste chefen respektera ett nej och att allt inte hinns med. Det är då medarbetarna uppfattar att det är allvar avseende arbetesmiljön och stressnivåerna.

I samtalen om dessa situationer kommer frågan om “tillräckligt bra” naturligt. Den som tvivlar gör ofta mer än vad som behövs. Får du då uppskattning för att du jobbar mycket kommer du jobba ännu mer. Kontraproduktivt.

Tänk på att högpresterare gör vad deras chefer tycker de är duktiga på. Om chefen berömmer en för att man har tagit ansvar för sin egen hälsa skulle man göra mer av det. Att gå hem i tid eller säga nej till saker kommer då ske oftare. Den chef som lyckas uppskatta detta beteende och samtidigt prata om engagemang och effektivitet är en vinnare!

Chefen måste visa att hen tycker. Är det verkligen viktigt att må bra? Att leva som man lär som chef är nödvändigt. Dels har chefen själv rätt må bra, dels är chefens beteende direkt speglat i organisationen.

Prata med varandra. Kom gemensamt överens om hur ni vill ha det på arbetsplatsen. Lätt att säga! Hur gör ni på er arbetsplats för att komma överens? Hur gör ni för att efterleva det ni kommit överens om? Kommentera gärna nedan. Jag har många idéer och jag är övertygad om att det går att förena effektivitet/engagemang/lönsamhet med god psykisk hälsa.