Att det är stressigare att vara chef än medarbetare är ingen nyhet. Det ingår i rollen och det är inte mer än rätt då de har bättre betalt. Eller? Vill vi ha ett samhälle där man förväntas jobba sönder sig? Nej, såklart inte! Vi vill att alla kommer till sin rätt, trivs och jobbar effektivt med eget driv och engagemang. Då behöver cheferna med sitt beteende visa vägen! 

Vissa hävdar att ledarskapet behöver förbättras andra att fler personer behöver anställas. Samtidigt är det jobbigare för chefen ju fler hen har under sig. Oavsett vilken åsikt man har i frågan om antalet anställda och hur platt organisationen bör vara är chefen fortfarande den förebild som med sitt eget beteende präglar organisationens syn på hälsa och effektivitet.

Chefen äger frågan om vilka insatser som ska prioriteras. Om hälsa vore viktigt skulle detta inte vara något problem, men cheferna har inte tillräckligt med utrymme för att ta hand om varken sig själva eller medarbetarna. Hade de upplevt detta utrymme skulle vi inte ha de sjuktal och stressproblem som vi har i samhället idag. Stressen sänker lönsamheten. 

Slutsats: Det cheferna behöver är att jobba samtidig som de hanterar stressen och skapar ett arbetsklimat som tar hänsyn till långsiktiga effekter såsom hälsa. En lösning är att komma till Frösviken!

Frösviken är en plats där man får tillfälle att varva ner utan att tappa fokus på uppgiften. Det går snabbt. Med hästarnas hjälp kommer man in i ett stressreducerat tillstånd direkt efter första uppvärmningsövningen. Vi upphör aldrig att fokusera på jobbet som ska göras. De som kommer hit tar med sig sitt jobb. Det är därför de är här. Vi utgår hela tiden ifrån nuläge och vision/mål. Genom samtalen och övningarna som sker i en lugn och harmonisk miljö tillsammans med hästar sätter sig erfarenheten i kroppen, känslan och intellektet samtidigt. De nya insikterna fastnar i alla delar av deltagarnas medvetande och det är den bästa grogrunden för implementeringen i det dagliga värvet. På Frösviken ges kurser och workshops som gör skillnad lång tid efter att insatsen genomförts.

dnn2-2012dnn1-2012dnn4-2012

Mer forskning: ”Varje möte resulterar i en förändring”

Hästen utgår från att relationen redan finns när den möter en annan person, en annan häst eller en människa eller annat djur. Den relationen djupnar med tiden, men den finns där från första stund. Beroende av vad båda parter i mötet önskar utvecklas relationen genom hur individerna kommunicerar med varandra. Varje möte är unikt! Varje möte resulterar i en förändring!

Det handlar enligt denna studie inte bara om att hästarna speglar människorna, utan de är själva aktiva och driver med egen vilja relationen åt det håll de anser önskvärt. Situationerna av ömsesidighet är gynnsamt för både häst och människa. Dessa stunder beskrivs av människorna som fyllda av glädje och njutning. En sådan kontakt har både fysiska och terapeutiska egenskaper för både hästarna och människorna.

I min verksamhet är hästarna utvalda och tränade att möta människor och svara utifrån hur de ser på världen. Även om alla hästar svarar individuellt på människornas kommunikation passar inte alla hästar som coacher. De behöver vilja jobba med människor och vilja bidra till deras utveckling. Och som jag ser det behöver de hållas på ett sätt att de kan hjälpa varandra med känslor som sitter kvar efteråt. Hästarna behöver få hjälp att lära sig strategier att inte ”ta jobbet med sig hem”. Vi ser till att de får tydlighet i situationerna, när det är jobb och när det är fritid. Vi ser till att de får goda förutsättningar att vara helt fria när de är lediga.

Vill du veta mer om hur det fungerar här på Frösviken? Hör av dig! Klicka här!

Länk till rapporten: Klicka här! Länk till artikel om resultatet: Klicka här!

Molina och Sylvia 1

”Co-being as intra-acting describes how horse and human meet and change as a result of their meeting.”

Forskningen gör nya framsteg

Det vi på Frösviken redan vet – att hästar kommunicerar med de människor som lyssnar – har nu verifierats av forskningen. Läs mer, klicka här!

Hästarna gör vad som behövs för att människorna ska förstå. Det är samma förutsättningar som gäller när vi människor talar med varandra. Lyssnar inte den andre gör vi saker för att få uppmärksamhet, ibland även dumma saker. Hästarna känner när de har kontakt och när det är värt att sända ut ett budskap. Den ordlösa kommunikationen är lika mycket känsla, energinivå och fokus som rörelser. I detta avseende är vi väldigt lika, hästar och människor.

Vägen till personlig, social och global känsla av sammanhang

Stämningen har vi inom oss själva och emellan oss. Den kan vara stark eller svag och kännas bra eller oroande. Den har många färger eller texturer och den sitter på olika ställen i kroppen. Dina känslor kan te sig på många sätt. Bara din fantasi sätter gränsen för dina beskrivningar. Hur du känner är i ett ständigt flöde och de påverkar ditt beslutsfattande och dina beteenden. Tänk att strategiskt kunna välja vilken sinnesstämningen du är i för varje stund! Hur effektivt skulle du då nå dina mål?

Sinnesstämningarna sprider sig. Du både tar emot och sänder ut. Hela tiden utbyter vi energier med varandra och omgivningen. Vi gör det oavsett om vi vill eller inte. Tar du ansvar för vad du sänder ut? Hur påverkar du egentligen din omgivning?

Energierna sprider sig som ringar på vattnet. På så sätt bygger vi tillsammans vår tillvaro. Alla har det inom sig. Alla kan rikta sin kraft åt olika håll. Det företag, den familj, som kan använda sina krafter tillsammans kommer lyckas bäst.

Ta första steget! Kom till Frösviken!

HeartMath Institute forskar på energier från hjärtat och hur hjärta och hjärna samverkar. De förklarar sammanhangen i en film. Den är ca 7 min lång och du finner den via denna länk. Klicka här!