Hästarnas potential som ledarskapsutvecklare

De smarta cheferna går på utbildning med hästar. Det framstår klart efter att man lyssnat på P1´s program Kropp och Själ (länken finns också längst ned i artikeln). Programmet sändes för ett år sedan. Då var det nytt och exotiskt, de anar en ny trend. Jag vill mena att detta inte är en trend. Den nya tiden är här och den nya tidens ledare gör det självklara. De använder hästarna i sina processer utbildningar. Och de kommer fortsätta göra det. För den personliga utvecklingen är inget som man kan göra en gång, det är ett sätt att leva och för det behöver man återkommande feedback och regelbundet jobba med att möta sig själv. Varför göra det svårt? Hästarna gör det enklare!

Är du en av den nya tidens ledare? Då är du också en av dem som fattat modet att med jämna mellanrum använda hästarna för att implementera nya beteenden hos medarbetare och chefer, allt för att utveckla i din verksamhet. Då är DU en av dem som själv regelbundet träffar en coach som hjälper dig att sätta upp lämpliga övningar med hästarna och som hjälper dig att förvalta tolkningarna av hästarnas feedback till direkta lärdomar.

I radioprogrammet samtalar reportern Ulrika Hjalmarsson Ideman med Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef och Marika Ronthy, psykolog och ledarskapsutvecklare, om ledarskap indelat i 3 delar:

  • Del 1 handlar om företagskulturen, om att chefer behöver vara duktiga på att lyssna och vara öppna för allt som händer. De pratar också om respekt, att lyssna och det svåra i att vara öppen i sinnet. De berör #metoo-rörelsen och vilket ansvar som ligger på cheferna.
  • I del 2 ges ett exempel på en dålig chef (Emma Hamberg som var chefredaktör för Veckorevyn i början av 2000-talet) och vad det betyder för verksamheten – och för chefen själv. I denna del av samtalet nämns att det kan kännas flummigt att ta tag i problemen, men att det måste göras. De pekar också på behovet av att en ledare behöver ha mod i många avseenden, inte minst för att möta sig själv och sina rädslor.
  • Del 3 startar med ett reportage från ett besök hos en coach, Kicki Bildt, som jobbar med ledarskapsutveckling med hästar (ca 35 min in i programmet). Reportern själv får prova och hon får feedback från coachen. De lägger också in en intervju med en engelsk professor, Nigel Nicholson, som jobbar med ledarskap och djurassisterade utbildningar. I studion samtalar de sedan om vad detta betyder för ledarskapet och vad som är viktigt för att bli en bra chef.

Mina reflektioner till vad de pratar om i programmet:

Först vill jag säga att programmet på ett bra sätt speglar samhället och hur ledarskapet fungerar i Sverige. Också delen med hästarna ger en bra beskrivning av hur det kan fungera. Själv jobbar jag mer med att deltagaren själv får reflektera över vad som händer och medvetandegöra sin egen upplevelse innan jag ger feedback, men det är kanske en detalj i sammanhanget.

Vi jobbar både med enskilda samtal och gruppsessioner. Vi anpassar alla övningar till syftet för dagen. Syftet utgår alltid ifrån den vardag personen eller gruppen kommer ifrån. Det som är relevant för verksamheten och deltagarna är det som fungerar allra bäst i övningarna med hästarna. Om det inte är viktigt för oss talar de också om det. De visar på det som på riktigt gör skillnad, då visar de intresse och engagerar sig. Hästarna kan i det läget också lägga in nya aspekter genom sitt agerande och visa på i vilka avseenden som saken har ytterligare oklarheter som de tycker behöver beaktas. Hästarna är lugnande, bekräftande och utmanande! De ger vad vi behöver och vad vi tål, varken mer eller mindre.

Min slutsats av helheten av programmet är som titeln till denna artikel uttrycker – Hästarna här hög potential när det gäller ledarskapsutveckling!! Den nya tidens ledare använder sig av hästar för att nå längre och samtidigt göra verksamheten effektivare, mer lönsam och långsiktigt hållbar. De svåra frågorna blir lättare när vi tar hjälp av hästarna och det behövs för att vara framgångsrik nu och in i framtiden.

Ovanstående slutsats grundar sig i hur de pratar om t.ex. kulturen i organisationen. De ger exempel och många olika perspektiv. Bl.a. berör de #metoo-rörelsen och, jag håller med, kulturen behöver medvetandegöras. Den behöver pratas om och aktivt väljas och anammas av alla, både medarbetare och chefer. Att kulturen sitter i väggarna och är något man får acceptera påtalar de samtidigt som de menar att kulturen är något som byggs i nutid. Den går att förändra! De menar att det tar tid at jobba med kulturen i ett företag (underförstått att det är kostsamt), men jag ser hur hästarna i detta skulle påskynda processerna väldigt mycket. När det handlar om att förstå komplexa sammanhang och sina egna beteendens betydelse är hästarna extremt verksamma. De insikter som hästarna förmedlar landar nämligen i känslan, i kroppen. Förståelsen blir därmed en erfarenhet och sådana ger långt snabbare beteendeförändringar än att ”bara prata” om saken, för då tenderar vi att nicka och le och säga de saker vi vet förväntas. Med hästarna blir det omöjligt att glida med, man engageras på riktigt som människa i det som händer.

Resonemang kring kultur övergår i att handla om arbetsmiljön och de konstaterar att vi alla är med och skapar den även om chefen har det yttersta ansvaret. De pratar om att lyssna och vara öppen. De pratar om respekt. De säger att det tar tid och kraft att jobba med dessa saker och att det är mycket viktigt att faktiskt göra det. De menar att det krävs för att verksamheten ska bli långsiktigt hållbar och långsiktigt lönsam. Det är moget och starkt att säga detta, men jag känner att hela denna del av samtalet andas motstånd. Det är som om den förväntade reaktionen i organisationen är ”Oj, vad jobbigt!!”, ”Måste vi göra detta…?” eller ”Jag vill inte sitta på värdelösa möten. Jag vill göra mitt jobb.”. Fullt förståeligt och realistiska förväntningar tänker jag att det är. För vad innebär det egentligen att lyssna och hur känns det för mig som person? Om man ska ta tag i detta måste man engagera sig personligt. Det väcker rädslor. Chefen tvingas motivera inte bara sig själv utan alla andra i organisationen att möta sig själv och gå in i till synes flummiga processer. För ska jag ta reda på hur jag uppfattas måste jag fråga andra och lyssna på svaret och man har ingen aning om vart man landar. Ovisshet är bland det läskigaste som finns! Om det inte fanns motstånd mot detta skulle inte hästarna behövas.

Och vad innebär egentligen respekt? På riktigt? Denna fråga är också flummig och svår att fånga enligt de i programmet. Det finns inga enkla svar. Det är klart att det tar tid och kraft! Detta är för mig direkt inspirerande. Jag jobbar med detta för att det är det som är min talang. En talang som jag arbetat med hela livet och som präglar mycket av vem jag är som person. Jag ser vad som händer i situationerna och jag har efter utbildning och över 20 års yrkeserfarenhet uppövat förmågan att fånga och klargöra vad som händer i gränslandet mellan det personen redan kan och vet och det som personen inte ännu blivit medveten om. Jag ser de minsta detaljerna utan att tappa känslan för helheten, målen och de större syftena. Jag ser ATT det finns något och jag har förmågan att ställa de frågor som gör att personen kan finna SIN väg genom det nya och okända. Jag gör detta både med och utan hästar och alltid med effekten av att personen känner sig stärkt och glad. Det finns en stolthet hos alla som lämnar oss. En vilja att återgå till sin vardag och prova sina vingar igen, nu med större självförtroende.

När jag får ta med hästarna i arbetet blir dessa frågor ännu enklare därför att hästarna blir som förstärkare. De visar, med en finkänslighet som ingen människa klarar av, exakt var gränsen går mellan medvetande och det vi behöver beakta. Och det har jag förmåga att hämta in i samtalet. Min roll i coachningen med hästarna är att förvalta hästarnas feedback och göra den användbar för personen som är där. Vi använder naturen och hästarnas icke-värderande bemötande till att hantera känslorna som uppstår i det vi uppfattar som problem. Hos oss lär man sig dessutom använda känslorna i verksamheten proaktivt. Det som innan var flummigt och svårt blir istället en styrka!

Jag jobbar också mycket med film, att man får se sig själv. Jag brukar försöka få personen att själv beskriva vad som hände och hur det kändes. Därefter vill jag bekräfta det som stämmer med det jag sett och sedan lägga till ytterligare delar om jag ser saker som inte redan har kommit fram. Filmen blir därefter ytterligare ett verktyg för personen att se sig själv i det nya perspektivet som feedbacken gett. Samtalet och insikten fördjupas ytterligare och till sist, om det finns tid till det, får personen möta hästen igen och befästa sina nya tanke- och beteendemönster. Här uppstår också ofta ett val. Vem väljer jag att vara? Hur väljer jag att tänka och agera? Dessa val ligger på det grundläggande planet och de skapar automatiska beteenden som man inte behöver tänka aktivt innan för att genomföra. Detta är mycket energibesparande och en viktig del i stresshanteringen både för de som vill jobba effektivare och de som vill återgå till arbete.

Det är inget lätt jobb att få ihop chefskap och ledarskap. Ett av de begrepp de använder i programmet är närvaro. De menar att närvaron ger kontakt med oss själva vilket krävs för att klara allt det som de pratat om tidigare. Att umgås med hästarna förutsätter närvaro och det menar de i programmet att det är en del i varför hästarna fungerar så bra. Det stämmer! Närvaron ger hästarna feedback på direkt och flummiga begrepp som att lyssna och visa respekt blir konkreta tillsammans med hästarna just därför att man känner närvaron och kontakten så påtagligt.

I inslaget med hästarna konstaterades att hästarnas feedback är helt personlig, oberoende av de yttre attributen eller hierarkisk position. Detta gav underlag till att bra samtal om jämställdhet, vad det egentligen innebär konkret och det i sin tur leder till nya perspektiv på hur vi bygger upp våra organisationer. Detta ser jag som ett mycket intressant område. Detta kommer vi säkerligen prata mer om! Hästarna väcker hela tiden nya tankar och möjligheterna blir fler samtidigt som problemen undanröjs.

En engelsk forskare fick komma till tals i programmet. Han menade att i utbildningar med hästarna började alltid med att reflektera över oss som människor och medvetandegöra skillnader och likheter med djuren. Vad står vi för och vad gör vi och hur påverkas vi av de grundläggande funktionerna att vara människa – som att känslorna styr över förnuftet och att kategorisering går före analys. Vi kan verka rationella, men det är vi egentligen inte. Att förstå hur motivationen uppstår och bibehålls. Min reflektion över detta är bekräftelse. Tack! Så gör vi också här på Frösviken. Dessa samtal om människosyn leder till många väldigt viktiga teman som direkt kan kopplas till de syften som personen eller gruppen hade när de kom för utbildning med hästarna. Flocken som sådan ger också väldigt många tankar och insikter kring hur vi människor fungerar i grupp och vilken betydelse gränssättning har i hur vi samarbetar. Direkt kopplas tankarna till de egna beteendena och vad man kan göra med dem. Ingen behöver säga till någon vad denna ska eller bör göra, alla får finna sin egen väg, men den vänliga och icke-värderande atmosfären tillsammans med hästarna gör att vi på ett enkelt sätt både kan ge och ta feedback.

Självinsikt och viljan att lära sig mer om sig själv är en av de viktigaste egenskaperna en bra chef har, konstaterar de i slutet av programmet. Tack för det! Hästarna ger just det… de skapar klarhet i det flummiga. De gör det lättare att ta tag i de stora frågorna som ”Vad innebär det konkret för just mig att leda mig själv för att leda andra?” Svaret är högst personligt! Själen måste vara med påstår de. Absolut! tänker jag, men, jaha, vad innebär det? De konstaterar att det låter bra, men ifrågasätter också sina egna resonemang och ställer frågan ”Hur gör man i knepiga situationer?” utan att hinna med att gå vidare med svaren. HUR-frågan är på riktigt huvudfrågan som jag ser det. Det är också ett av argumenten jag brukar använda i säljarbetet för vår verksamhet. HUR gör jag och HUR vill jag göra? Vart är jag på väg och HUR tar jag mig/oss dit? Svaren kan vi bara få när vi tar oss tid att känna efter. Det är här som jag vet att jag har en unik förmåga och kompetens. Jag vet att jag kan hjälpa i denna process! Hur-frågorna är känsliga för de är sååå personliga och det känns flummigt och svårt. Ända tills man börjar ta i det brukar jag säga. Hästarna hjälper till att ta bort det läskiga för de kommer aldrig att skvallra. Hästarna svarar också mycket bekräftande på allt som fungerar. Jag lovar, kommer du till Frösviken kommer inget att göras eller sägas som tvingar dig till något. Inget kommer hända som ”avslöjar dig”. Däremot kommer du kunna hitta sätt att hantera tvivel i olika sammanhang. Och du kommer hitta kopplingar i dig själv som du direkt kan använda i din vardag. OM du har modet att vara öppen för det som finns inom dig, men det är inget problem när hästarna är med!

www.sylviakpersson.se/kontakt är vägen till ditt nya utvecklade ledarskap!

Här är länken till radioprogrammet igen: https://sverigesradio.se/avsnitt/1008948 

Frösviken Utveckling AB är under bildande

Idag, den 21 december, är årets kortaste dag. Det är en tid för att summera året som gått och lägga upp planerna för det kommande året. Här kommer en presentation av vårt avstamp och en önskan om en härlig julledighet. I januari startar vi upp igen. Nu går vi mot ljusare tider!

2018 har varit ett år av utveckling på många plan. En bok om coaching med häst håller på att skrivas och är på god väg att bli klart för publicering. Sortimentet har utökats och förutom ledarskapsutveckling och coaching med häst som vi erbjuder löpande i anpassade former har vi har numera flera koncept:

  • Ledarskap och stresshantering för förskolepedagoger
  • Förändringens fyra rum® med häst 
  • Beyond Horsemanship – en kommunikationskurs för hästägare
  • Mental träning 

Största förändringen har dock kommit av att vi lade in ett anbud till Västra Götalandsregionen avseende Naturunderstödd Rehabilitering. Det arbetet vilket lade grunden för det samarbete vi nu utvecklar framåt och för att skapa förutsättningar för denna tillväxt ligger nu också bolaget Frösviken Utveckling AB under bildande.

Året 2019 kommer vi dessutom erbjuda rehabiliteringstjänster tillsammans med leg. Fysioterapeut Kia Thomsen och leg. Arbetsterapeut Marko Paksuniemi. Båda är erfarna och intresserade av att bygga denna framtid tillsammans med oss på Frösviken. Hästarna, gården, trädgården och skogarna runt omkring kommer komma till nytta för alla som vill må bättre, komma närmare jobb eller prova nya vägar i livet.

Vi kommer erbjuda dessa tjänster till företag och organisationer vars medarbetare eller medlemmar behöver stöd i någon form. Det kan också vara förebyggande processer med grupper där arbetsgivare eller organisationer vill öka effektiviteten utan att medarbetarna/medlemmarna blir sjukskrivna. Verklig lönsamhet uppstår när alla medarbetare är engagerade och utför det jobb som de passar allra bäst för. Vi skapar de förändringar som krävs för att alla samtidigt mår bra. 

Som privatperson kan man också kontakta oss! Vi kan då kontakta den aktuella arbetsgivaren och erbjuda ett passande upplägg.

Varmt välkomna! 

Frösviken Utveckling – För dig som vill göra skillnad på riktigt

Frösviken Utveckling är ett samarbete som håller på att byggas upp av initiativtagaren Sylvia Persson tillsammans med Marko Paksuniemi, leg arbetsterapeut, och Kia Thomsen, leg fysioterapeut. Alla har vi erfarenhet av naturunderstödd verksamhet och drivs av att bidra till god hälsa – hos individen, företaget och samhället. 

Just nu: Vi vet vad vi vill göra och hur vi ska jobba. Vi kommer smyga igång med verksamheten under sista delen av 2018 för att rulla på ordentligt under 2019. Mer info kommer, men notera redan nu: Frösviken Utveckling, det är hit du ska vända dig när du vill göra skillnad på riktigt!

Vi kommer erbjuda en unik kombination av kompetenser till alla som vill må bättre! Alla arbetsgivare som vill bygga lönsamhet både på lång och kort sikt genom hälsa och engagemang hos personalen har hos Frösviken Utveckling de bästa möjligheter till nära och direkt hjälp.

Hästarna och de unika förutsättningarna på Frösviken, med konferenssalar, skog och trädgård, genomsyrar verksamheten och ökar effektiviteten i allt vi gör.

Vi gör det som behövs. Vi gör det direkt. Vi vet att vårt arbetssätt är effektivt. Vi utlovar resultat!

Tillsammans ger mer!

Har du frågor eller vill boka tid? Skicka oss ett meddelande:

Hur berörs SylviaKPersson av GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det här är för att skydda och respektera din personliga integritet, bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga.

Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register. Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina kunder. Det här gäller alltså även SylviaKPersson.

SylviaKPersson kommer att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

Vår policy är att alla som kommer hit eller har med oss att göra ska behandlas med respekt och hög integritet. Det gäller både djur och människor. Och det gäller i alla sammanhang, fysiska möten likaväl som på sociala medier eller i telefon.

Persondata såsom namn, adress, telefonnummer används endast för att kunna hålla kontakt och sköta verksamheten. Vi har inget särskilt register utan endast kontakter på Google och/eller Outlook. Därför kan vi inte göra något riktat utskick via mejl. Därför går vi ut såhär med info på hemsidan och notiser på sociala medier.

Bilder och filmer tar vi på sessioner endast för att deltagarna själva ska kunna utvecklas effektivare. Till detta används filmkamera och kameran i telefon. Ofta får deltagarna materialet i samband med sessionen, ibland några veckor efteråt. Vi sparar materialet på en extern hårddisk i händelse av att någon vill ha ut materialet i efterhand. Då vi har fått förfrågningar många år efter sessionerna raderar vi inte materialet förrän efter 10 år.

I den mån bilder eller filmer skulle bli aktuellt att använda i någon form av marknadsföring eller liknande, t.ex. på sociala medier, blir alltid deltagarna tillfrågade särskilt. De får också se materialet i sin färdiga form innan det publiceras och kan när som helst dra sig ur.

Samtycke och rätten att bli bortglömd
Genom att ha tagit del av denna information vet du hur vi tänker om integritet och hur vi arbetar. Du kan när som helst ta kontakt för att återta ett givet samtycke – vi tar bort allt eller de delar du vill omedelbart!

Du når oss på info@sylviakpersson.se eller telefon 0706968702.

Nystart, planering, målsättning och strategi

Det nya året har sannerligen rivstartat! Överallt är det mycket på gång och det känns konstruktivt och spännande. Blir 2018 året då du finjusterar ditt ledarskap och lyfter till nya nivåer?  

Var med oss i vår och lär dig förstå din personliga styrka och utveckla kraften i din icke-verbala kommunikation. Det finns ingen anledning att bränna ut sig! Det behöver inte vara jobbigt eller tröttande! Du ska orka hela vägen. Förändringar tar på krafterna och det ligger alltid oro och lite ångest i förändringarnas kölvatten. Se till att underlätta för alla inblandade! Ta hjälp av hästarna! 

Lönsamt är också hållbart. Det går inte snabbare att sätta upp de gemensamma målen här, MEN det kommer gå lättare att genomföra dem! Alla som är här när planerna läggs kommer garanterat att vara insatta i alla möjligheter och hot tack vare hästarnas uppriktiga markeringar av svagheter och styrkor. Strategierna ni jobbat igenom här är förankrade i var och en och genomlysta av hästarnas ärliga feedback. Ingen kommer undan med uttalanden som görs för att de förväntas eller löften som inte kommer kunna hållas. Hästarna tar fram era värdegrunder utan att ni behöver lägga tid på det! Ni gör det ni ska. Samma agenda som om ni vore hemma på kontoret, men ni gör det på Frösviken med hästarna och med mig som guide. Samma tidsåtgång, en annan plats och ett nytt arbetssätt. Er kommunikation om det ni beslutat om kommer fortsätta i hästarnas icke-värderande och genuina anda för hästarna lever kvar i era erfarenheter. Ni kommer vara effektivare framöver och ni kommer må bättre. Förädnringsångesten lättar. Oron att inte hinna med blåser bort. Mindre stress, mer kreativitet och fokus. Ett hållbart och effektivt yrkesliv – det är lönsamt på riktigt!

-Håller hästarna verkligen vad du utlovar?
-Ja, hästarna levererar alltid. Eftersom de är hästar, reagerar de också som hästar – direkt och utan förutfattade meningar. Och du har mig med som guide när det gäller att tolka deras budskap. 

Du har inget att förlora! 

Ta chansen att lyfta din verksamhet till en annan nivå! Öppna workshops to 8 februari, to 8 mars,  ons 11 april, ti 8 maj och må 18 juni. Klicka HÄR för bokning!

Välkomna! 

Sylvia

En bok om hur hästar gör skillnad

Nu skriver jag en bok!

Hästar visar människorna vägen till effektivt beslutsfattande och ett bemötande som genomsyras av naturens kraft och värdighet. Respekt och lönsamhet hanteras samtidigt. Förändringen sker i stunden och hästarna går genast vidare till att öva in de nya beteendena. Autentiskt, personlig och situationsanpassat blir ditt ledarskap medan du koncentrerar dig på mål och budget. 

Dessa komplexa företeelser kommer beskrivas i boken som nu är på gång! 

Har du idéer eller vill bidra är du varmt välkommen att höra av dig!

Hälsningar

Sylvia

#metoo Vad gör du för att göra skillnad?

#metoo 

Reaktionerna är många och varierade, men ingen har undgått att se det. Budskapet är att vi har mycket att göra för att uppnå jämställdhet på riktigt. Det gäller i alla delar av samhället. Slott och koja. Sport och kultur. Skola och arbetsliv. Stora företag och små firmor. Överallt händer det som inte borde hända. Överallt tar vissa personer för sig på andras bekostnad. Men lösningen behöver varken vara svår eller dyr!

Här på Frösviken jobbar vi med ledarskap- och organisationsutveckling och vi har alltid ett jämlikt bemötande. Vi jobbar med kundernas behov av förändring, målinriktat och professionellt. Vi använder hästarna för att skapa situationer för lärande där vi går på djupet i vårt mänskliga väsen. Hästarna tar vårt medvetande ända in utan att trampa över gränsen för din integritet. Hästarna visar oss hur man ger icke-värderande feedback och de bemöter alla utifrån den de är just här och nu. Alla möts med den respekt de förtjänar man/kvinna, ung/gammal, VD/sekreterare… Alla språk är förståeliga för hästarna. De hjälper dig att sätta ord på det som är svårt och de ser till att förmedla det som inte går att sätta ord på. Vi jobbar mot de mål ni behöver jobba med och ni får värdegrundsarbetet på köpet!

Fönstret är öppet! #metoo har sett till att nu kan vi jobba med det som innan varit tabu eller inte riktigt motiverat att ta tag i. Nu vet vi. Jämställdheten behöver tas på allvar för ett långsiktigt lönsamt och hållbart samhälle. Tänk vilken kraft vi kommer frigöra om alla personer bemöts respektfullt! Tänk vilken effektivitet vi skulle uppnå! Och tänk hur bra vi alla skulle må samtidigt!

Varmt välkomna att boka tid! Du har inte råd att missa chansen! Tillsammans gör vi skillnad!

Vinsten med att tala hästarnas språk

Jean François Pignon, mannen som kan tala med hästar, beskriver hästarnas värld: ”… a total silent world of senses that we don’t use as humans…” Det stämmer! Vi använder visserligen detta sätt att kommunicera, men vi är inte medvetna om när och hur. Och vi ignorerar oftast signalerna vi tar emot. Vi använder det inte så som vi skulle kunna!
Explicit beslutsfattande och situationsanpassat ledarskap är beroende av denna förmåga att förstå sin omvärld. Hur ska man annars hinna med alla perspektiv och konsekvenser i en informationstät och föränderlig värld? Hästarna är då våra läromästare. På Frösviken är hästarna utvalda och tränade att möta människor just i detta av avseende. Välkomna!

#ledarskap #lönsamhet #måbrapåjobbet #hållbartarbetsliv #effektivochkreativ #frösviken #sylviakpersson #coachingmedhäst #equineguidedcoaching #horseassistedleadeship #kommunikation #kreativitet #innovation #integritet #hästargörskillnad #hästariskolan #nådinamål #föränding #arbetsglädje

SylviaKPersson i Bättre Nyheter!

Journalisterna på Bättre Nyheter – Goda nyheter har skrivit om mig och verksamheten och hästarna. De har velat tapetsera Facebook och nätet med kvinnliga entreprenörer på internationella kvinnodagen och de valde bl.a. SylviaKPersson som del i denna satsning. Det känns gott att bli utvald på det sättet och få bidra till något som jag tycker är viktigt. Jämställdhet.

De har verkligen lyckats få fram känslan av hur vi arbetar på Frösviken. Att vi jobbar målfokuserat, att miljön är härlig och att hästarna är Fantastiska. Tack Erik! (journalisten som gjorde intervjun)

HÄR är en länk till artikeln på deras webbsida.

Blåsväder på Frösviken – Inget problem!

Det är många som frågar om vår spektakulära konferenshall (ridhus). Hur är det när det är oväder ute? 

Det är innovativt att ha tre hela väggar med perforerad plåt och ingen sarg vilket är brukligt i ridhus. Man ser ut på dagen och man ser in när det är mörkt ute.

Att förmedla en känsla med ord har sina begränsningar. Ett sätt att bistå till det jag vill förmedla med detta inlägg är att ge er en film. Med ljud och rörlig bild ökar förståelsen. Klicka HÄR för att komma till vår Youtube-kanal. Där finns nu en film jag spelade in den 22 februari 2017, en riktig blåsdag. Film från oväder med nederbörd får vi återkomma med.

Den som vill är varmt välkommen att boka tid för att komma hit och uppleva klimatet i hallen själv. Inget skapar förståelse så mycket som upplevelsen! Detsamma gäller min andra innovation – den med att använda hästarna i coachingen. Genom att läsa eller höra om det kan man bilda sig en uppfattning, men att verkligen förstå kräver erfarenhet. Boka tid och prova!