Hur berörs SylviaKPersson av GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det här är för att skydda och respektera din personliga integritet, bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga.

Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register. Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig information om sina kunder. Det här gäller alltså även SylviaKPersson.

SylviaKPersson kommer att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.

Vår policy är att alla som kommer hit eller har med oss att göra ska behandlas med respekt och hög integritet. Det gäller både djur och människor. Och det gäller i alla sammanhang, fysiska möten likaväl som på sociala medier eller i telefon.

Persondata såsom namn, adress, telefonnummer används endast för att kunna hålla kontakt och sköta verksamheten. Vi har inget särskilt register utan endast kontakter på Google och/eller Outlook. Därför kan vi inte göra något riktat utskick via mejl. Därför går vi ut såhär med info på hemsidan och notiser på sociala medier.

Bilder och filmer tar vi på sessioner endast för att deltagarna själva ska kunna utvecklas effektivare. Till detta används filmkamera och kameran i telefon. Ofta får deltagarna materialet i samband med sessionen, ibland några veckor efteråt. Vi sparar materialet på en extern hårddisk i händelse av att någon vill ha ut materialet i efterhand. Då vi har fått förfrågningar många år efter sessionerna raderar vi inte materialet förrän efter 10 år.

I den mån bilder eller filmer skulle bli aktuellt att använda i någon form av marknadsföring eller liknande, t.ex. på sociala medier, blir alltid deltagarna tillfrågade särskilt. De får också se materialet i sin färdiga form innan det publiceras och kan när som helst dra sig ur.

Samtycke och rätten att bli bortglömd
Genom att ha tagit del av denna information vet du hur vi tänker om integritet och hur vi arbetar. Du kan när som helst ta kontakt för att återta ett givet samtycke – vi tar bort allt eller de delar du vill omedelbart!

Du når oss på info@sylviakpersson.se eller telefon 0706968702.