En bok om hur hästar gör skillnad

Nu skriver jag en bok!

Hästar visar människorna vägen till effektivt beslutsfattande och ett bemötande som genomsyras av naturens kraft och värdighet. Respekt och lönsamhet hanteras samtidigt. Förändringen sker i stunden och hästarna går genast vidare till att öva in de nya beteendena. Autentiskt, personlig och situationsanpassat blir ditt ledarskap medan du koncentrerar dig på mål och budget. 

Dessa komplexa företeelser kommer beskrivas i boken som nu är på gång! 

Har du idéer eller vill bidra är du varmt välkommen att höra av dig!

Hälsningar

Sylvia