Att det är stressigare att vara chef än medarbetare är ingen nyhet. Det ingår i rollen och det är inte mer än rätt då de har bättre betalt. Eller? Vill vi ha ett samhälle där man förväntas jobba sönder sig? Nej, såklart inte! Vi vill att alla kommer till sin rätt, trivs och jobbar effektivt med eget driv och engagemang. Då behöver cheferna med sitt beteende visa vägen! 

Vissa hävdar att ledarskapet behöver förbättras andra att fler personer behöver anställas. Samtidigt är det jobbigare för chefen ju fler hen har under sig. Oavsett vilken åsikt man har i frågan om antalet anställda och hur platt organisationen bör vara är chefen fortfarande den förebild som med sitt eget beteende präglar organisationens syn på hälsa och effektivitet.

Chefen äger frågan om vilka insatser som ska prioriteras. Om hälsa vore viktigt skulle detta inte vara något problem, men cheferna har inte tillräckligt med utrymme för att ta hand om varken sig själva eller medarbetarna. Hade de upplevt detta utrymme skulle vi inte ha de sjuktal och stressproblem som vi har i samhället idag. Stressen sänker lönsamheten. 

Slutsats: Det cheferna behöver är att jobba samtidig som de hanterar stressen och skapar ett arbetsklimat som tar hänsyn till långsiktiga effekter såsom hälsa. En lösning är att komma till Frösviken!

Frösviken är en plats där man får tillfälle att varva ner utan att tappa fokus på uppgiften. Det går snabbt. Med hästarnas hjälp kommer man in i ett stressreducerat tillstånd direkt efter första uppvärmningsövningen. Vi upphör aldrig att fokusera på jobbet som ska göras. De som kommer hit tar med sig sitt jobb. Det är därför de är här. Vi utgår hela tiden ifrån nuläge och vision/mål. Genom samtalen och övningarna som sker i en lugn och harmonisk miljö tillsammans med hästar sätter sig erfarenheten i kroppen, känslan och intellektet samtidigt. De nya insikterna fastnar i alla delar av deltagarnas medvetande och det är den bästa grogrunden för implementeringen i det dagliga värvet. På Frösviken ges kurser och workshops som gör skillnad lång tid efter att insatsen genomförts.

dnn2-2012dnn1-2012dnn4-2012